ZINTRACOL 70WP – Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư – Sương Mai – Lem Lép Hạt – Đốm Lá

ZINTRACOL 70WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc mạnh. Thuốc dùng phòng trừ các bệnh do nấm hại cây trồng.

KHỐI LƯỢNG: 1KG.

Description

ZINTRACOL 70WP – Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư – Sương Mai – Lem Lép Hạt – Đốm Lá

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

THÀNH PHẦN CỦA ZINTRACOL 70WP:

 • Hoạt chất Propineb: 70% w/w.
 • Chất mang, phụ gia: 30% w/w.

CÔNG DỤNG CỦA ZINTRACOL 70WP:

ZINTRACOL 70WP là thuốc trừ nấm bệnh phổ rộng, có tác động tiếp xúc mạnh. Thuốc dùng phòng trừ các bệnh do nấm hại cây trồng.

======================

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ bệnh đốm lá gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây bắp cải.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ bệnh lem lép hạt gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây lúa.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ bệnh sương mai gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây dưa leo.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ bệnh thán thư gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cà phê.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ bệnh phấn trắng gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây nho.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

Sử dụng ZINTRACOL 70WP – Phòng trừ nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG ZINTRACOL 70WP:

Cây trồng Sinh vật gây hại Liều lượng
Lúa Lem lép hạt 1.2 kg/ha ( 93,75g/25 lít nước)
Lúa Đạo ôn 0,8-1,2 kg/ha.( 62,5 – 93,75 g/25 lít nước)
Dưa leo Sương Mai 0,8-1,2 kg/ha.( 62,5 – 93,75 g/25 lít nước)
Bắp cải Đốm lá 1,2 kg/ha ( 93,75 g/25 lít nước)
Xoài, cà phê. Thán thư 0,38% ( 95g/ 25 lít nước)
Nho Phấn trắng 0,375% ( 93,75g/25 lít nước)

Lượng nước phun: 320-400 lít/ha, đối với xoài, cà phê phun ướt đều cây trồng. Phun khi bệnh mới xuất hiện.

Thời gian cách ly: nho: 1 ngày, xoài: 5 ngày, Lúa, bắp cải, dưa chuột, cà phê: 7 ngày.

ZINTRACOL 70WP - Phòng Trừ Nấm Bệnh Gây Hại: Thán Thư - Sương Mai - Lem Lép Hạt - Đốm Lá

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón