VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – Kích Thích Ra Hoa Sớm – Đồng Loạt – Giảm Rụng Hoa – Trái Non – Tăng Năng Suất

 • Vua Chặn Đọt 6-30-30 tạo mầm và kích thích cây ra hoa sớm, đồng loạt.
 • Tăng tỷ lệ đậu trái, giảm rụng trái non, tăng độ ngọt của trái và tỷ lệ trái đồng đều thuận lợi cho thu hoạch.
 • Tạo củ, ức chế rễ bông, làm đứng dây, xuống củ và phì củ nhanh, tạo tinh bột nhiều, nặng ký, đẹp mã.
 • Đối với lúa: cứng cây, đứng lá, vào gạo nhanh, sáng chắc hạt, nặng ký, tăng năng suất.

KHỐI LƯỢNG: 0,5KG.

Category:

Description

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – Kích Thích Ra Hoa Sớm – Đồng Loạt – Giảm Rụng Hoa – Trái Non – Tăng Năng Suất

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

THÀNH PHẦN CỦA VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30:

 • Đạm tổng số: 6%.
 • Lân hữu hiệu: 18%.
 • Kali hữu hiệu: 28%.
 • Độ ẩm: 5%.

CÔNG DỤNG CỦA VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30:

 • Vua Chặn Đọt 6-30-30 đối với cây lấy trái (quả): tạo mầm và kích thích cây ra hoa sớm, đồng loạt. Tăng tỷ lệ đậu trái, giảm rụng trái non, tăng độ ngọt của trái và tỷ lệ trái đồng đều thuận lợi cho thu hoạch.
 • Đối với cây lấy củ: năng lượng tạo củ, ức chế rễ bông, làm đứng dây, xuống củ và phì củ nhanh, tạo tinh bột nhiều, nặng ký, đẹp mã.
 • Đối với lúa: cứng cây, đứng lá, vào gạo nhanh, sáng chắc hạt, nặng ký, tăng năng suất.
 • Tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nhà nông.

======================

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – giúp tạo mầm và kích thích cây sầu riêng ra hoa sớm và đồng loạt.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – kích thích cây khoai tây tạo củ, phì củ nhanh, nhiều tinh bột, nặng ký.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – giúp lúa cứng cây, vào gạo nhanh, sáng chắc hạt, nặng ký, tăng năng suất mùa vụ.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – giúp tăng chất lượng trái và tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – giúp tăng chất lượng trái và tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

Sử dụng VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 – giúp tăng chất lượng trái và tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

 

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30:

 • Pha 20-30g cho bình 16-28 lít nước.
 • Pha 30-40gr cho bình 20 lít nước hoặc 25 lít nước.
 • Pha 250g cho phuy 200 lít nước tưới hoặc phun cịt đều xuống thẳng gốc gây hoặc tưới nhỏ giọt.
 • Cây lấy củ: bắt đầu tưới hoặc phun xịt sau trồng từ 20-30 ngày, các lần cách nhau từ 7-10 ngày.
 • Cây ăn trái: bắt đầu tưới hoặc phun xịt sau khi đậu trái từ 3-5 lần cách nhau 10-12 ngày.
 • Rau màu: tưới hoặc phun xịt sau khi ra hoa và sau khi đậu trái 3-5 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

VUA CHẶN ĐỌT 6-30-30 - Kích Thích Ra Hoa Sớm - Đồng Loạt - Giảm Rụng Hoa - Trái Non - Tăng Năng Suất

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón