VALIVITHACO 5SC- Đặc Trị Khô Vằn- Thối Bẹ- Chết Ẻo- Nấm Hồng- Thối Quả.

 • VALIVITHACO 5SC được nhiều công ty đăng ký để trừ khô vằn, thối bẹ trên lúa.
 • Chết ẻo cây con trên rau do: lở cổ rễ, thối rễ; Thối củ, thối quả, bệnh khô cành trên cây ăn trái; Thối vi khuẩn trên hành tỏi, rau màu.

THỂ TÍCH: 4,5 LÍT.

Description

VALIVITHACO 5SC – Đặc Trị Khô Vằn – Thối Bẹ – Chết Ẻo – Nấm Hồng – Thối Quả

valivithaco-5sc

THÀNH PHẦN CỦA VALIVITHACO 5SC:

 • Validamycin A: 5% w/w.
 • Phụ gia, dung môi: 95% w/w.

CÔNG DỤNG CỦA VALIVITHACO 5SC:

 • VALIVITHACO 5SC được nhiều công ty đăng ký để trừ khô vằn, thối bẹ trên lúa.
 • Chết ẻo cây con trên rau do: lở cổ rễ, thối rễ; Thối củ, thối quả, bệnh khô cành trên cây ăn trái; Thối vi khuẩn trên hành tỏi, rau màu.

======================

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ bệnh thối củ gây ảnh hưởng phẩm chất và năng suất của cây cà rốt.

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ bệnh thối quả gây ảnh hưởng đến năng suất của cây sầu riêng.

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ bệnh chết ẻo gây hại sự phát triển của cây rau cải.

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ bệnh khô vằn gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ bệnh lở cổ rễ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây cà phê.

VALIVITHACO 5SC - Đặc Trị Khô Vằn - Thối Bẹ - Chết Ẻo - Nấm Hồng - Thối Quả

Sử dụng VALIVITHACO 5SC – Phòng trừ nấm hồng gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng của cây cà phê.

======================

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA VALIVITHACO 5SC:

 • Lúa: bệnh khô vằn.
 • Rau cải: bệnh chết ẻo.
 • Lượng nước phun 400-600 lít/ha, phun khi vết bệnh mới xuất hiện khoảng 5%. Phun ướt đều tán lá cả 2 mặt trên và dưới.
 • Pha phun: pha 40-50ml cho bình 16-25 lít nước.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày.

valivithaco-5sc

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón