TIGINON 95WP – Đặc Trị Sâu Đục Thân – Sâu Xanh – Sâu Róm – Côn Trùng Miệng Nhai.

TIGINON 95WP có tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và nội hấp. Phổ tác động rộng, phòng trừ được nhiều loại sâu gây hại đặc biệt là côn trùng miệng nhai như: sâu đục thâ, sâu xanh hại lúa và đậu xanh.

KHỐI LƯỢNG: 100G.

Description

TIGINON 95WP – Đặc Trị Sâu Đục Thân – Sâu Xanh – Sâu Róm – Côn Trùng Miệng Nhai.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

THÀNH PHẦN CỦA TIGINON 95WP:

 • Thiasultap- sodium………95% w/w.
 • Phụ gia, chất mang………5% w/w.

CÔNG DỤNG CỦA TIGINON 95WP:

TIGINON 95WP có tác động tiếp xúc, vị độc, xông hơi và nội hấp. Phổ tác động rộng, phòng trừ được nhiều loại sâu gây hại đặc biệt là côn trùng miệng nhai như: sâu đục thân, sâu xanh hại lúa và đậu xanh.

======================

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng năng suất của cây bắp.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu xanh gây hại đến sự sinh trưởng của cây đậu xanh.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

Sử dụng TIGINON 95WP – Đặc trị sâu bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG TIGINON 95WP:

 • Sâu đục thân/ Lúa, Sâu xanh/ Đậu xanh.
 • Liều lượng: 0.5-0.7kg/ha. Lượng nước phun 400-600 lít/ha.
 • Thời gian cách ly: 15 ngày.

TIGINON 95WP - Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Xanh - Sâu Róm - Côn Trùng Miệng Nhai.

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón