THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sectox 200EC chứa Imidacloprid (min 96 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

DUNG TÍCH: 240ML

Description

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

THÀNH PHẦN CỦA THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC: 

Imidacloprid (min 96 %) : 200g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

CÔNG DỤNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC: 

Sectox 200EC chứa Imidacloprid (min 96 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Sectox 200EC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

=================================

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị rầy nâu gây hại sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị rầy xanh gây hại sự sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng.

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị rệp sáp gây hại chất lượng và năng suất của cây cà phê.

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị bọ trĩ gây hại sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị côn trùng gây hại giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC – Đặc trị côn trùng gây hại giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

=================================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC:

Dùng Sectox 200EC cho lúa để trị rầy nâu

Liều lượng: 0.2 – 0.3 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-2)

Dùng Sectox 200EC cho lúa để trị bọ trĩ

Liều lượng: 0.2 – 0.3 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 l/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-2)

THUỐC TRỪ SÂU SECTOX 200EC - Phòng Trị Các Loại Sâu Bệnh Hại Cây Trồng

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón