THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu – Rầy Xanh – Sâu Tơ – Nhện Đỏ – Sâu Cuốn Lá

Hoạt chất: Abamectin 2.0% + Matrine

Thuốc có nguồn gốc thiên nhiên đặc trị sâu miệng chai, chích hút, nhện đỏ, bọ trĩ ,sâu xanh.

Dung tích: 500ml

Description

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu – Rầy Xanh – Sâu Tơ – Nhện Đỏ – Sâu Cuốn Lá

  THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

THÀNH PHẦN CỦA THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC: 

Abamectin 2.0% + Matrine 0.2 % : 2.2% w/w
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

CÔNG DỤNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC:

  • TRAMICTIN 2.2EC là thuốc trừ sâu nhện sinh học thế hệ mới, có nguồn gốc từ thiên nhiên, thuốc có hiệu lực cao diệt trừ các loại sâu miệng chai và chích hút. Đặc biệt với các loại sâu, nhện đã kháng thuốc.

======================

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng chất lượng và năng suất của cây cam.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị nhện gié gây ảnh hưởng chất lượng và năng suất của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị rầy nâu gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị sâu tơ gây ảnh hưởng chất lượng và năng suất của cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc trị bọ cánh tơ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây chè.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC: 

1. Dùng Tramictin 2.2EC cho bắp cải để trị sâu tơ

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

2. Dùng Tramictin 2.2EC cho bắp cải để trị sâu xanh bướm trắng

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

3. Dùng Tramictin 2.2EC cho cam để trị nhện đỏ

Liều lượng: 0.025 – 0.03 %
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi nhỏ.

4. Dùng Tramictin 2.2EC cho cam để trị rầy chổng cánh

Liều lượng: 0.025 – 0.03 %
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Phun ướt đều cây trồng khi sâu tuổi nhỏ.

5. Dùng Tramictin 2.2EC cho chè để trị bọ cánh tơ

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

6. Dùng Tramictin 2.2EC cho chè để trị rầy xanh

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

7. Dùng Tramictin 2.2EC cho đậu tương để trị sâu xanh da láng

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

8. Dùng Tramictin 2.2EC cho lúa để trị sâu cuốn lá

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

9. Dùng Tramictin 2.2EC cho lúa để trị rầy nâu

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

10. Dùng Tramictin 2.2EC cho lúa để trị sâu đục bẹ

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

11. Dùng Tramictin 2.2EC cho lúa để trị nhện gié

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

12. Dùng Tramictin 2.2EC cho lúa để trị bọ trĩ

Liều lượng: 120 – 150 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY TRAMICTIN 2.2EC – Đặc Trị Rầy Nâu - Rầy Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón