THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ – Nhện Lông Nhung – Sâu Cuốn Lá – Sâu Tơ – Sâu Keo Mùa Thu

  • Hỗn hợp 2 hoạt chất thuốc thế hệ mới nhất: Emamectin Benzoate:….40G/L, Chiorfluazuron: 2G/L
  • Đặc trị nhệnh đỏ, nhện lông nhung kháng thuốc

DUNG TÍCH: 240ML

Description

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ – Nhện Lông Nhung – Sâu Cuốn Lá – Sâu Tơ – Sâu Keo Mùa Thu

  THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

THÀNH PHẦN THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1: 

Emamectin Benzoate:….40G/L

Chiorfluazuron:…………2G/L

Special Addtties:……….958G/L

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

CÔNG DỤNG THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1:

Futoc 42EC F21 Là hỗn hợp 2 hoạt chất thuốc trừ sâu thế hệ mới nhất, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm sâu, ít bị rửa trôi, hiệu lực trừ sâu kéo dài đối với các loại trừ sâu đã kháng thuốc.

======================

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây sầu riêng.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị nhện lông nhung gây ảnh hưởng năng suất của cây nhãn.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị sâu keo mùa thu gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây bắp.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị sâu tơ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1:

Pha 4-6ml/bình 16 lít

Phun khi sâu non chớm xuất hiện, phun ướt đều tán lá cây trồng

Lượng thuốc: 0.1-0.2 lít/ha

Lượng nước sử dụng: 400-500 lít/ha

Thời gian cách ly: 7 ngày

THUỐC TRỪ SÂU FUTOC 42EC F1 – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Lông Nhung - Sâu Cuốn Lá - Sâu Tơ - Sâu Keo Mùa Thu

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón