THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

  • Phòng trị cỏ lồng ngực, cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ chác lác trên ruộng lúa,
  • Pha 80 -90ml/ bình 25 lít. Liều lượng: 1.0 – 1.2 lít/ha, lượng nước phun 320 lít/ ha

Dung tích: 500ml

Description

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

 THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

THÀNH PHẦN THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC:

Pretilachlor 300g/l + chất an toàn Fenclorim 100g/l : 300 g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

CÔNG DỤNG THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC:

FENPRE 300EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. trừ được nhiều loại cỏ hạt trên ruộng lúa sạ và lúa cấy : cỏ lồng ngực, cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ chác lác.

======================

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt trừ nhiều loại cỏ hạt trên ruộng lúa, giúp lúa phát triển tốt.

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt trừ nhiều loại cỏ hạt trên ruộng lúa, giúp lúa phát triển tốt.

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt trừ nhiều loại cỏ hạt trên ruộng lúa, giúp lúa phát triển tốt.

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt trừ nhiều loại cỏ hạt trên ruộng lúa, giúp lúa phát triển tốt.


======================

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC:

1. Dùng Fenpre 300EC cho lúa sạ , lúa cấy để trị cỏ các loại

Liều lượng: 1.0 – 1.2 lít/ha
Cách dùng: pha 80 -90ml/ bình 25 lít. lượng nước phun 320 lít/ ha

phun ngày sau khi làm đất 1 -2 ngày hoặc sau khi sạ 2 – 3 ngày. phải ủ hạt giống cho ra rễ mới được sạ trên ruộng có sử dụng thuốc này.

trước khi phun nên chuẩn bị mặt ruộng bằng phẳng, khi phun mặt ruộng phải đủ ẩm, lượng nước cao không qua 5 cm.

đẻ diệt lúa cỏ, cần phun sớm sau khi làm đất.

THUỐC TRỪ CỎ FENPRE 300EC – Diệt Trừ Nhiều Loại Cỏ Hạt Trên Ruộng Lúa

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón