THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

 • Là thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc, hậu nảy mầm.
 • Diệt được cỏ 1 lá và 2 lá mầm, trừ được nhiều loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ lông tây, cỏ mần trầu, dền gai, rau sam, mắc cỡ,….

THỂ TÍCH: 900ML

Description

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

THÀNH PHẦN CỦA CHÁY RỤI 150SL – CHÁY SẠCH CỎ DẠI:

CÔNG DỤNG CỦA CHÁY RỤI 150SL – CHÁY SẠCH CỎ DẠI:

 • CHÁY RỤI 150SL Là thuốc trừ cỏ lưu dẫn không chọn lọc, hậu nảy mầm, từ khi cỏ mới ra lá đến khi cỏ đã lớn.
 • Diệt được cỏ 1 lá và 2 lá mầm, trừ được nhiều loại cỏ hằng niên và đa niên như cỏ tranh, cỏ cú, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ lông tây, cỏ mần trầu, dền gai, rau sam, mắc cỡ,….

======================

Phân loại theo chu kỳ sống, có hai nhóm cỏ: cỏ hằng niên và cỏ đa niên.

+ Cỏ hằng niên: Là các loại cỏ hoàn thành vòng đời (từ hạt đến nảy mầm ra hoa tạo hạt) trong một hoặc hai mùa canh tác trong một năm. Các loại cỏ này thường chết vào mùa khô sau khi hoàn thành vòng đời của chúng.

+ Cỏ đa niên: Là những loại cỏ sống lâu hơn một năm. Loại cỏ này rất khó diệt vì có thân ngầm hoặc thân bò trên mặt đất, có bộ rễ, củ phát triển sâu, khả năng sinh sản vô tính mạnh.

Những tác hại của cỏ:

Cỏ cạnh tranh chất dinh dưỡng với cây trồng: Khi cỏ sinh trưởng trong các vườn cây, nó sẽ hút chất dinh dưỡng mà chúng ta cung cấp cho cây trồng để lớn lên, làm cho cây trồng bị mất dinh dưỡng không sinh trưởng được.

Môi trường sống của sâu hại: Khi để cỏ trong vườn, nó sẽ trở thành nơi ở cho các loại sâu bệnh, nấm gây hại, sau đó chúng sẽ phát triển tạo thành các bệnh nguy hiểm cho cây.

Tốn thời gian, chi phí để xử lí: Vì không muốn cỏ cạnh tranh dinh dưỡng với các cây trong vườn nên chúng ta thường xuyên phải nhổ bổ mất nhiều thời gian. 

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI giúp diệt trừ cỏ chỉ.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI diệt trừ cỏ mần trầu.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI diệt trừ cỏ tranh.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI diệt trừ cây dền gai.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI diệt trừ cỏ mắc cỡ.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI diệt trừ rau sam.

======================

HƯỚNG DẪN CÔNG DỤNG CHÁY RỤI 150SL – CHÁY SẠCH CỎ DẠI:

 • Phun 150ml/bình 16L (200ml/bình 20L).
 • Phun ướt đẫm cỏ dại
 • Phun 3-4 lít thuốc/ha
 • Lượng nước phun 400-600 lít nước
 • Phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh
 • Pha 1.000ml thuốc cho phuy 200 lít nước
 • Pha đủ lượng thuốc với nước sạch.

THUỐC TRỪ CỎ CHÁY RỤI 150SL- CHÁY SẠCH CỎ DẠI- Cỏ Chết Tận Gốc

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón