THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

  • Là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm.
  • Diệt được nhiều loại cỏ: cỏ gạo, cỏ đuôi phụng, cỏ lồng ngực, cỏ đuôi cháo, cỏ chát, cỏ mồm, cỏ lác rận, rau bợ, rau mác bao.

THỂ TÍCH: 500ml

Description

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

THÀNH PHẦN CỦA THUỐC CANTANIL 550EC

Hoạt Chất: Butachlor 27.5 % + Propanil 27.5 %

CÔNG DỤNG CỦA THUỐC CANTANIL 550EC

CANTANIL 550EC  là lọai thuốc :
  • Kiểm sóat tất cả cỏ lá rộng, cỏ lác, cỏ hòa bản trong ruộng lúa.
  • Diệt cỏ từ lúc cỏ mới mọc cho đến khi cỏ có 4 lá (3-12 ngày sau khi sạ).
  • Có thể diệt được các lọai cỏ như: cỏ đuôi phụng, cỏ lồng vực, cỏ đuôi cháo và nhiều lọai cỏ kháccỏ chác, cỏ mồm, cỏ lác rận, rau bợ, rau mác bao.

======================

Cỏ dại không gây hại trực tiếp cho cây lúa nhưng nó có tính chống chịu cao, sinh trưởng mạnh nên sẽ cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng, nước làm cho cây lúa còi cọc, sinh trưởng phát triển kém. Khi cỏ quá dày sẽ cạnh tranh với lúa về lượng Carbonic trong không khí, làm giảm khả năng quang hợp tạo chất khô của lúa. Cỏ dại là ký chủ của sâu, bệnh hại lúa và còn là nơi trú ẩn, sinh sản của chuột. Cỏ dại làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm do có hạt cỏ trong lúa, từ đó làm giảm hiệu quả kinh tế.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ chác.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ tranh.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ đuôi phụng.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ lác rận.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ lồng vực.

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

Sử dụng THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC giúp diệt trừ cỏ, ruộng lúa sạch cỏ, cây lúa phát triển tốt.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THUỐC CANTANIL 550EC:

Sau sạ 4-6 ngày

– Pha 40cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
– Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)

Sau sạ 7-9 ngày

Pha 50cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
– Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)

Sau sạ 10-12 ngày

Pha 60cc Cantanil cho 1 bình phun 8 lít
– Phun 4 bình trên 1 công (1000 m2)

THUỐC TRỪ CỎ CANTANIL 550EC- Đặc Trị Các Loại Cỏ Hậu Nảy Mầm Trong Ruộng Lúa

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón