THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng – Rầy Nâu – Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh – Sâu Tơ – Nhện Đỏ – Rệp Sáp

 • THIPRO 550EC có sức mạnh vượt trội trong việc diệt trừ rầy gây hại.
 • THIPRO 550EC được đăng kí trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa.

THỂ TÍCH: 240ML

Description

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng – Rầy Nâu – Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh – Sâu Tơ – Nhện Đỏ – Rệp Sáp

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

THÀNH PHẦN CỦA THIPRO 550EC:

 • Thiamethoxam 100g/lít
 • Profenofos 450g/lít
 • Hoạt chất vừa đủ: 550g/l

CÔNG DỤNG CỦA THIPRO 550EC:

 • Với bí quyết phối trộn hoàn hảo giữa hai thành phần hoạt chất sinh học và hóa học đã tạo nên một THIPRO 550EC có sức mạnh vượt trội trong việc diệt trừ rầy gây hại.
 • THIPRO 550EC được đăng kí trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa.

======================

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị rầy lưng trắng gây ảnh hưởng sự phát triển của cây lúa.

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị rầy nâu gây ảnh hưởng sự phát triển của cây lúa.

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị rệp sáp gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng của cây cà phê.

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự phát triển của cây lúa.

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị sâu tơ gây ảnh hưởng sự phát triển và năng suất của cây lúa.

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

Sử dụng THIPRO 550EC – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng sự phát triển và chất lượng của cây hoa hồng.

======================

 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THIPRO 550EC:

 • Được đăng kí trừ rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa.
 • LIỀU LƯỢNG: 0.8 – 1 lít/ha. Pha 30 ml/ bình 22 – 25 lít nước.
 • LƯỢNG NƯỚC PHUN: 400 – 500 lít/ha
 • THỜI ĐIỂM PHUN: Phụn khi rầy tuổi 1 – 2
 • THỜI GIAN CÁCH LY: 07 ngày sau khi phun

THIPRO 550EC – Đặc Trị Rầy Lưng Trắng - Rầy Nâu - Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Sâu Tơ - Nhện Đỏ - Rệp Sáp

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón