TB RAYREP 330WP – Đặc Trị Rầy Nâu – Bọ Trĩ – Bọ Xít Muỗi – Sâu Đục Thân – Rệp Muội -Rệp Sáp

 • TB RAYREP 330WP là thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
 • Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muội, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhảy, bọ xít muỗi,…

KHỐI LƯỢNG: 60G.

Description

TB RAYREP 330WP – Đặc Trị Rầy Nâu – Bọ Trĩ – Bọ Xít Muỗi – Sâu Đục Thân – Rệp Muội -Rệp Sáp

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

THÀNH PHẦN CỦA TB RAYREP 330WP:

 • Acetamiprid 25%.
 • Imidacloprid: 8%.

CÔNG DỤNG CỦA TB RAYREP 330WP:

 • TB RAYREP 330WP là thuốc trừ sâu có tính lưu dẫn, chuyển vị mạnh trong cây.
 • Thuốc được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, diệt trừ được hầu hết các loại rệp sáp, sâu đục thân, sâu đục trái, rầy xanh, rầy lưng trắng, rầy mềm, rệp muội, rầy nâu, bọ trĩ, bọ nhảy, bọ xít muỗi,…
 • Hiệu TB RAYREP 330WP được đăng ký trừ rầy nâu / lúa.

======================

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị rệp sáp gây hại năng suất và chất lượng của cây cà phê.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng sự phát triển của cây sầu riêng.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị rầy nâu gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị bọ trĩ gây hại sự sinh trưởng và năng suất của cây ớt.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị bọ xít muỗi gây hại năng suất và chất lượng của cây điều và cacao.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

Sử dụng TB RAYREP 330WP – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG TB RAYREP 330WP:

 • Lúa: 20gr/ bình 25 lít.
 • Cây ăn trái, cây công nghiệp: 60gr/ 1 phuy 220 lít nước.
 • Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.
 • Phun khi mật độ sâu, rầy tuổi 1-2, khoảng 5-10 con/m2.
 • Thời gian cách ly: 14 ngày.

TB RAYREP 330WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Sâu Đục Thân - Rệp Muội -Rệp Sáp

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón