SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc – Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng – Lá Hẹp 

 • SUNFOSINAT 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, ức chế và kiểm soát quá trình quang hợp của cỏ dại, thuốc có phổ tác động rộng có hiệu quả diệt trừ các loại cỏ lá rộng và lá hẹp.
 • SUNFOSINAT 200SL  là thuốc Đặc Trị Cỏ Trên Cà Phê

THỂ TÍCH: 1 LÍT

Description

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc – Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng – Lá Hẹp 

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

THÀNH PHẦN CỦA SUNFOSINAT 200SL:

 • Glufosinate ammonium: 200g/l

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

CÔNG DỤNG CỦA SUNFOSINAT 200SL:

 • SUNFOSINAT 200SL là thuốc trừ cỏ tiếp xúc, không chọn lọc, ức chế và kiểm soát quá trình quang hợp của cỏ dại, thuốc có phổ tác động rộng có hiệu quả diệt trừ các loại cỏ lá rộng và lá hẹp.
 • SUNFOSINAT 200SL  là thuốc Đặc Trị Cỏ Trên Cà Phê
 • Glufosinate-ammonium là thuốc diệt cỏ có hiệu quả cao được sử dụng để kiểm soát cỏ dại, ó hiệu quả chống lại một loạt các cỏ dại, loại bỏ sự cần thiết phải áp dụng một số thuốc diệt cỏ để kiểm soát cỏ dại khác nhau trên một cây trồng nhất định.

======================

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

Sử dụng SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ  cỏ không chọn lọc, trừ hiệu quả các loại cỏ dại gây hại.


======================

 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SUNFOSINAT 200SL:

 • Cỏ trên vườn Cà phê:
  • 3 lít/ ha hoặc 100-200ml/ bình 20 lít.
  • Lượng nước 400-500 lít/ ha, phun thuốc khi cỏ đang phát triển mạnh.
 • Thời gian cách ly không xác định

SUNFOSINAT 200SL SƯ TỬ ĐỎ – Trừ Cỏ Không Chọn Lọc - Trừ Các Loại Cỏ Lá Rộng - Lá Hẹp 

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón