SIFATA 36WP – Đặc Trị Lồng Vực – Cỏ Đuôi Phụng – Cỏ Bợ – Cỏ Vảy Ốc

 • Diệt các loại cỏ phổ biến như : cỏ lồng vực, đuôi phụng, cháo, chác lác, vẩy ốc, rau má, cỏ xà bông, rau mương, cỏ bợ, rau dừa, cỏ mực, cỏ năn…

KHỐI LƯỢNG: 100G

Description

SIFATA 36WP – Đặc Trị Lồng Vực – Cỏ Đuôi Phụng – Cỏ Bợ – Cỏ Vảy Ốc

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

THÀNH PHẦN CỦA SIFATA 36WP :

 • Quinclorac 33%
 • Bensulfuron Methyl 3%

CÔNG DỤNG CỦA SIFATA 36WP :

 • SIFATA 36WP Chuyên dùng cho lúa gieo sạ và lúa cấy.
 • Nếu ruộng đã dùng Chế Phẩm diệt mầm khác mà vẫn còn cỏ mọc, từ 1-5 lá mầm, thì phun Sifata 36WP trừ cỏ từ 6-22 ngày sau khi xạ sẽ tiêu diệt hết cỏ.
 • Là Chế Phẩm trừ cỏ có tính nội hấp, chọn lọc, tiền nẩy mầm và hậu nẩy mầm sớm, phổ tác dụng rộng, trừ được các loại cỏ lá rộng, lá hẹp, nhóm cỏ hòa bản và nhóm cỏ lác, cỏ mác, cỏ vẩy ốc.
 • Không ảnh hưởng đến cây trồng, đất,an toàn với môi trường.

======================

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh cỏ đuôi phụng mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh cỏ lác mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh cỏ lồng vực mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh cỏ mực mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh cỏ xà bông mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh rau bợ mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

Sử dụng SIFATA 36WP – Diệt trừ nhanh rau mác mà không ảnh hưởng đến cây trồng.

======================

 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SIFATA 36WP :

 • Với lúa diệt các loại cỏ phổ biến như : cỏ lồng vực, đuôi phụng, cháo, chác lác, vẩy ốc, rau má, cỏ xà bông, rau mương, cỏ bợ, rau dừa, cỏ mực, cỏ năn…
 • Phun vào thời điểm sau khi gieo từ 6 đến 22 ngày , hoặc khi lúa gieo đã có 4-5 lá. pha 16-20g Chế Phẩm cho bình 16-20 lít nước,Phun 3 bình cho 1 công Nam bộ (1000m2).
 • Khi phun Chế Phẩm cần phải rút cạn nước khỏi ruộng sau 1-2 ngày cho nước vào ruộng với mức nước 2-3cm và giữ mức nước này trong vòng 5-7 ngày.
 • Không phun Chế Phẩm khi nhiệt độ thấp( dưới 15 độ C ) Lượng Chế Phẩm dùng :0.45-0.55Kg/ha.
 • Lượng nước:500-600 lít/ha

SIFATA 36WP - Đặc Trị Lồng Vực - Cỏ Đuôi Phụng - Cỏ Bợ - Cỏ Vảy Ốc

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón