SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – Tăng Vọt Bông – Nuôi Trái Lớn – Dày Cơm – Trái Ngọt – Lên Màu Đẹp

 • Siêu Lớn Trái Chôm Chôm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cây chôm chôm hấp thụ vào giai đoạn ra hoa, ra trái.
 • Giúp tăng vọt bông, hoa thụ phấn mạnh, kích thích đậu trái tối đa.
 • Lớn trái nhanh,cơm dày, tăng độ ngọt cho trái, trái chí đỏ rực.
 • Dưỡng bông, dưỡng trái, hạn chế rụng hoa, hạn chế sương muối, đen bông đen trái.

THỂ TÍCH: 500ML.

Category:

Description

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – Tăng Vọt Bông – Nuôi Trái Lớn – Dày Cơm – Trái Ngọt – Lên Màu Đẹp

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

THÀNH PHẦN CỦA SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM:

N: 10%, K2O: 1.68%, Ca: 0.15%, GA3: 100mg/l, Fe: 100mg/l, Zn: 100mg/l, B:1.900mg/l, Mg: 0,0136%, pH: 7.5, Tỷ trọng: 1.1

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

CÔNG DỤNG CỦA SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM:

 • Siêu Lớn Trái Chôm Chôm cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cây chôm chôm hấp thụ vào giai đoạn ra hoa, ra trái.
 • Giúp tăng vọt bông, hoa thụ phấn mạnh, kích thích đậu trái tối đa.
 • Đặc biệt giúp chôm chôm lớn trái nhanh,cơm dày, tăng độ ngọt cho trái, trái chí đỏ rực.
 • Dưỡng bông, dưỡng trái, hạn chế rụng hoa, hạn chế sương muối, đen bông đen trái.

======================

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

Sử dụng SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chôm chôm hấp thụ để nuôi hoa, nuôi trái.

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

Sử dụng SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chôm chôm hấp thụ để nuôi hoa, nuôi trái.

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

Sử dụng SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chôm chôm hấp thụ để nuôi hoa, nuôi trái.

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

Sử dụng SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM – giúp chôm chôm lớn trái nhanh,cơm dày, tăng độ ngọt cho trái, trái chí đỏ rực.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM:

Pha 15-22cc cho bình 16 lít, chai 1 lít cho 4 phuy, chai 0,5 lít cho 2 phuy. Nên phun định kỳ từ 7-10 ngày để đạt hiệu quả cao.

SIÊU LỚN TRÁI CHÔM CHÔM - Tăng Vọt Bông - Nuôi Trái Lớn - Dày Cơm - Trái Ngọt - Lên Màu Đẹp

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón