RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc Trị Rệp Sáp – Nhện Đỏ – Bọ Trĩ – Sâu Đục Thân

 • DAPHAMEC 5.0EC chứa hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu vẽ bùa, rầy xanh, nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, sâu róm,….

THỂ TÍCH: 450ML.

Description

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc Trị Rệp Sáp – Nhện Đỏ – Bọ Trĩ – Sâu Đục Thân

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

THÀNH PHẦN CỦA DAPHAMEC 5.0EC:

Abamectin: 50g/lít.

CÔNG DỤNG CỦA DAPHAMEC 5.0EC:

 • DAPHAMEC 5.0EC chứa hoạt chất Abamectin là thuốc tiếp xúc, nội hấp lưu dẫn. Đặc trị nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau như: sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, sâu vẽ bùa, rầy xanh, nhện đỏ, bọ xít, rệp muội, sâu róm,….
 • DAPHAMEC 5.0EC được đăng ký trừ rầy bông hại xoài và rệp sáp hại cà phê.

======================

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị rầy bông gây ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu trái của cây xoài.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị rệp sáp gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cà phê.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị sâu đục thân gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị sâu tơ gây hại chất lượng cây bắp cải.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị sâu vẽ bùa gây hại sự sinh trưởng của cây cam.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

Sử dụng DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cam.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG DAPHAMEC 5.0EC:

 • Liều lượng: pha 20-50 ml/ bình 20-25 lít.
 • Lượng nước phun từ 400-500 lít/ha.
 • Phun ướt đều lá cây trồng khi sâu tuổi 1-2.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày trước khi thu hoạch.

DAPHAMEC 5.0EC RESGANGSUPER 5.0EC - Đặc Trị Rệp Sáp - Nhện Đỏ - Bọ Trĩ - Sâu Đục Thân

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón