PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non

 • Chuyên dùng xử lý ra hoa nghịch vụ, điều khiển ra hoa theo ý nhà nông.
 • Ức chế sự phát triển chồi ngọn, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa mạnh.
 • Giúp lúa cứng cây chống đổ ngã, đẻ nhánh khỏe, nặng đòng trĩu hạt.

KHỐI LƯỢNG: 1KG

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

THÀNH PHẦN CỦA OBA JUM 25:

 • Cu : 15.000ppm
 • Độ ẩm : 1%
 • Phụ gia: Paclobutrazol 25 , Molypden 0,02, Chlorua-mequat và các hoạt chất gia tăng hiệu lực cho viẹc ra hoa , kết trái cho cây trồng.

CÔNG DỤNG CỦA OBA JUM 25:

 • OBA JUM 25 – Bung Hoa Đồng Loạt Chuyên dùng xử lý ra hoa nghịch vụ, điều khiển ra hoa theo ý nhà nông.
 • Ức chế sự phát triển chồi ngọn, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa mạnh, nhanh, kịp thời vụ.
 • Ra hoa đồng loạt, khắc phục hiện tượng ra hoa rải rác, ra hoa cách niên.
 • Giúp lúa cứng cây chống đổ ngã, đẻ nhánh khỏe, nặng đòng trĩu hạt, mùa vàng bội thu.

======================

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 giúp ức chế sự phát triển chồi ngọn, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa mạnh, nhanh, kịp thời vụ.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 giúp bưởi ra hoa đồng loạt, khắc phục hiện tượng ra hoa rải rác, ra hoa cách niên.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 gúp lúa cứng cây chống đổ ngã, đẻ nhánh khỏe, nặng đòng trĩu hạt, mùa vàng bội thu.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 trên cây ổi để khắc phục cây ra hoa lọt sọt, xử lý ra hoa nghịch vụ, điều khiển ra hoa theo ý.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 khi cơi đọt non ra lần thứ 2 có màu lá lụa để kích thích cây phân hóa mầm hoa, hoa ra đồng loạt.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 vào thời điểm coi đọt vừa chuyển sang lụa giúp phân hóa mầm hoa mạnh, nhanh, kịp thời vụ.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG OBA JUM 25:

 • Xoài cát Hòa Lộc, xoài thái, xoài úc…10g/mét đường kính tán.  Pha lựơng Oba JUM 25 như trên vào 10-15 lít nước. Đánh đều tưới liền quanh gốc, cách gốc 25cm. Sử dụng vào thời điểm coi đọt vừa chuyển sang lụa.
 • Xoài cát chu, xoài ghép : 7g/mét đường kính tán. Pha lượng Oba JUM 25 như trên vào 10-15 lít nước. Đánh đều tưới liền quanh gốc, cách gốc 25cm. Sử dụng vào thời điểm coi đọt vừa chuyển sang lụa.
 • Cây ăn trái:  Cam, Quýt, Bưởi, Xoài, Sầu Riêng, Chôm Chôm, Nhãn, Vải Thiều, Mận…..7g/10 lít nước. Phun ướt đều 2 mặt lá khi cơi đọt non ra lần thứ 2 có màu lá lụa. Cần kết hợp rút cạn nước trong mương và phủ che gốc để tạo khô hạn 17-20 ngày.

PHÂN BÓN NNV16 – OBA JUM 25 – Xử Lý Ra Hoa Theo Ý Muốn- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa Đồng Loạt

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón