PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

 • Kích bật mầm mạnh, bung đọt đồng loạt.
 • Kéo đọt nhanh, đọt vươn dài mập, khỏe.
 • Phục hồi và giúp xử lý ra hoa kịp thời vụ.
 • Khắc phục nghẹn đọt, đọt ra đọt lọt sọt.

THỂ TÍCH: 500 ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

THÀNH PHẦN CỦA RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT :

 • Boron 2000ppm, Acid amin 70ppm và các phức bổ sung gồm Zinc complex, vitamin. Mg complex.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

CÔNG DỤNG CỦA RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT :

 • RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp kích bật mầm mạnh, bung đọt đồng loạt.
 • Kéo đọt nhanh, đọt vươn dài mập, khỏe.
 • Rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, phục hồi sau thu hoạch, giúp xử lý ra hoa kịp thời vụ.
 • Khắc phục hiện tượng nghẹn đọt, đọt kém phát triển, ra đọt lọt sọt.

======================

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp kéo đọt nhanh, đọt vươn dài mập, khỏe.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp kích bật mầm mạnh, bung đọt đồng loạt.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp kích bật mầm hiệu quả.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp khắc phục hiện tượng nghẹn đọt, đọt kém phát triển, ra đọt lọt sọt.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp cây hoa hồng ra rễ mạnh, đâm nhiều chồi.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT giúp rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản, phục hồi sau thu hoạch.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT :

 • Kiến thiết cơ bản : 20 ml/bình 20 lít nước. Định kỳ thúc mỗi cơi đọt.
 • Phục hồi sau thu hoạch : 20 – 30 ml/bình 20 lít nước. Định kỳ thúc mỗi cơi đọt, dùng 2 lần cách nhau 4 – 5 ngày.

PHÂN BÓN LÁ RED HOSRE LỰC SĨ KÉO ĐỌT – Kéo Đọt Đồng Loạt- Bật Mầm Cực Mạnh

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón