PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn

 • Giúp cây phân hóa mầm hoa tối đa.
 • Thúc ra hoa đồng loạt, hoa bung cực mạnh.
 • Tăng khả năng thụ phấn, tăng đậu trái.
 • Tăng lực cho cây giúp chồi mập khỏe vươn dài.

THỂ TÍCH: 5 LÍT

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

THÀNH PHẦN CỦA ROOT STRONG GROWTH :

 • N : 20% ; P2O : 30% ; K2O : 40%
 • P2O5hh : 35g/l
 • K2Ohh : 4g/l
 • Axit Humic : 32g/l
 • SiO2hh : 0,02%
 • Zn :  100ppm 
 • Fe : 120ppm
 • Mg : 0,01%
 • pHh2o : 6,5
 • Tỷ trọng : 1,1

CÔNG DỤNG CỦA ROOT STRONG GROWTH :

 • STRONG GROWTH giúp cây phân hóa mầm hoa tối đa.
 • Giúp vươn đọt, vọt hoa mạnh.
 • Thúc ra hoa đồng loạt, hoa bung cực mạnh.
 • Tăng khả năng thụ phấn, tăng khả năng đậu trái.
 • Tăng lực cho cây, giúp chồi hoa mập khỏe vươn dài tối đa.

======================

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH trên lựu giúp tăng khả năng thụ phấn, tăng khả năng đậu trái.

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH giúp chồi hoa mãng cầu bung mạnh.

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH thúc ra hoa sầu riêng đồng loạt, hoa bung cực mạnh.

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH trên thanh long giúp cây phân hóa mầm hoa tối đa.

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH kích thích cây vú sữa ra hoa đồng loạt.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG ROOT STRONG GROWTH :

 • Giai đoạn cây đang phát triển : 25 – 35ml/16 lít nước.
 • Giai đoạn cây đang ra nụ hoa : 1 xô dùng cho 3 -5 công tùy vào độ tuổi cây. Tưới vào rễ cây, gốc cây.
 • Sau thu hoạch để phục hồi rễ : 1 xô dùng cho 3 -5 công tùy vào độ tuổi cây. Tưới vào rễ cây, gốc cây.

PHÂN BÓN LÁ PM09 ROOT STRONG GROWTH – Phân Hóa Mầm Hoa- Tăng Thụ Phấn- Cây Sinh Trưởng Tốt

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón