PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng – Lá Xanh Dày – Tăng Năng Suất Và Chất lượng

 • ĐẠM CÁ Sử dụng như một phương pháp trồng rau hữu cơ, giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm sau khi thu hoạch.
 • Giúp cải tạo đất xấu, đất cát và đất bạc màu Nguồn gốc đạm cá hữu cơ giúp cây trồng ngay lập tức hấp thu và chuyển hóa thành dinh dưỡng, bạn có thể tưới gốc, phun lên lá đều cho hiệu quả nhanh chóng.

THỂ TÍCH: 500ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng – Lá Xanh Dày – Tăng Năng Suất Và Chất lượng

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

THÀNH PHẦN CỦA ĐẠM CÁ :

 • N (đạm thủy phân từ cá) 6%,
 • P2O5 2%,
 • K2O 2%.
 • TRUNG VI LƯỢNG

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

CÔNG DỤNG CỦA ĐẠM CÁ :

 • ĐẠM CÁ Sử dụng như một phương pháp trồng rau hữu cơ, giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm sau khi thu hoạch.
 • Giúp cải tạo đất xấu, đất cát và đất bạc màu Nguồn gốc đạm cá hữu cơ giúp cây trồng ngay lập tức hấp thu và chuyển hóa thành dinh dưỡng, bạn có thể tưới gốc, phun lên lá đều cho hiệu quả nhanh chóng.

======================

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ – cung cấp chất dinh dưỡng giúp cây lớn nhanh, lá xanh dày, năng suất cao.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG ĐẠM CÁ:

 • Cây lương thực, rau màu:
  • Pha 500ml với 400ml nước để tưới gốc.
  • Pha 500ml với 600 lít nước để phun ướt đẩm thân cành và lá.
 • Đối với cây công nghiệp, cây ăn trái:
  • Pha 500ml với 400ml nước để tưới gốc phun.
  • Mỗi gốc 3-15 lít tùy theo độ tuổi của cây.
  • Sử dụng vào mọi giai đoạn của cây trồng, mỗi lần cách nhau 7-15 ngày.

PHÂN BÓN LÁ ĐẠM CÁ –Kích Thích Sinh Trưởng - Lá Xanh Dày - Tăng Năng Suất Và Chất lượng

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón