PHÂN BÓN KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

 • Kích bung bông mạnh, phát hoa dài, thúc đẩy ra hoa đều và mạnh, phát hoa to, mập. 
 • Đậu trái nhiều chống nghẹn bông, ra hoa lác đác, ra hoa cách niên. 
 • Phục hồi rễ suy yếu, kích bộ rễ phát triển.
 • Tạo nhiều mầm hoa, tăng sức bật mầm hoa.

THỂ TÍCH: 500ML

Description

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

THÀNH PHẦN CỦA SIÊU LÂN 86:

 • Acid boric (B2O3): 2000mg/kg
 • Znc (ZnO): 1000mg/kg 
 • N: 5;    P2O5(hh):  86; K2O:  10; Rong biển; Amino Acid

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

CÔNG DỤNG CỦA SIÊU LÂN 86:

*SIÊU LÂN 86 có hàm lượng lân cao, dễ tan, giúp cây hấp thụ nhanh, chuyển hóa mạnh, tạo lá lụa đều giúp xử lý ra hoa rãi vụ, chống hiện tượng ra hoa cách niên giúp phân hóa mầm hoa nhanh, mạnh, đồng loạt.

 • Kích bung bông mạnh, phát hoa dài, mập, màu sắc hoa tươi, đậu trái nhiều chống nghẹn bông, ra hoa cách niên, khắc phục hiện tượng bông lá, bông trang
 • Phục hồi rễ suy yếu, kích bộ rễ phát triển, rễ cám dày đặc.
 • Kích thích tạo mầm hoa cực nhanh, mầm hoa lớn mập.
 • Thúc đẩy phân hóa mầm hoa nhanh, tạo nhiều mầm hoa, tăng sức bật mầm hoa.
 • Hỗ trợ thúc ra hoa đồng loạt, kích vọt hoa nhanh.
 • Hạn chế ra hoa không đều, nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt, ra hoa cách niên.
 • Giúp cây khỏe, bộ rễ phát triển mạnh hạn chế vàng lá, thối rễ sinh lý.
 • Giúp cây phát triển khỏe mạnh chống đổ ngã, năng suất vượt trội.

======================

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 giúp màu sắc hoa tươi, đậu trái nhiều chống nghẹn bông, ra hoa cách niên, khắc phục hiện tượng bông lá, bông trang.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 chống nghẹn bông, tăng tỷ lệ đậu trái.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 giúp cây phát triển khỏe mạnh chống đổ ngã, năng suất vượt trội.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 giúp kích thích tạo mầm hoa cực nhanh, mầm hoa lớn mập.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 giúp cây sầu riêng bung mắt cua mạnh, chống thụt mắt cua.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 thúc đẩy phân hóa mầm hoa nhanh, tạo nhiều mầm hoa, tăng sức bật mầm hoa.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SIÊU LÂN 86:

 • Phun trước khi ra bông 10 đến 30 ngày liều lượng 50 đến 80g cho bình 8 lít, sau đậu trái 15 đến 30 ngày liều lượng 50 g cho bình 8 lít phun định kỳ 7 đến 10 ngày trên lần.
 • Nên xem hướng dẫn sử dụng cụ thể được nhà sản xuất quy định trên bao bì sản phẩm.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 – SIÊU LÂN 86 – Tạo Mầm Hoa- Ra Hoa Mạnh- Tăng Thụ Phấn

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón