PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

 • Xử lý hoa sớm nghịch mùa, ra hoa theo ý muốn.
 • Ức chế đọt non, phát triển mầm lá, chồi.
 • Thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh mạnh và đồng loạt.

THỂ TÍCH : 1000ML

Description

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

PACLO 20WP

THÀNH PHẦN CỦA PACLO:

 • B: 2.000ppm
 • Cu : 1.000ppm
 • Fe : 1.000ppm
 • Zn : 1.000ppm
 • Nguyên liệu bổ sung chính paclobutazol 20%, nguyên liệu gốc , Mo 0.009%

PACLO 20WP

CÔNG DỤNG CỦA PACLO:

 • PACLO Xử lý hoa sớm nghịch mùa, ra hoa theo ý muốn, ức chế đọt non, phát triển mầm lá, chồi.
 • Dinh dưỡng tạo năng lượng cho cây phân hóa mầm hoa nhanh kịp thời.
 • Thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh mạnh và đồng loạt.
 • Chuyên dùng cho cây sầu riêng và cây có múi giúp gia tăng hiệu quả xử lý ra hoa và phân hóa hiện tượng ra hoa đồng loạt, tránh hiện tượng ra hoa lọc sọt.

======================

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP giúp ức chế đọt non, kích cây ra hoa nhiều.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP giúp tăng khả năng ra hoa đồng loạt.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP giúp tăng khả năng ra hoa, đậu quả trên nho.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP giúp thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh mạnh và đồng loạt.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP trên thanh long giúp ngăn ngừa hiện tượng hoa trái vụ.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP- Ức Chế Đọt Non- Phân Hóa Mầm Hoa- Ra Hoa Nhanh Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ PACLO 20WP trên lúa giai đoạn làm đòng giúp lúa nhanh chóng ra bông, trổ bông thoát.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG PACLO:

 • Cây xoài : 15-20ml / 1 mét đường kính tán.
  • Pha lượng Paclo 20WP như trên vào 10-15lít nước, đánh đều tới liền quanh gốc, cách gốc 25cm sử dụng vào thời điểm cơi đọt và chuyển sang lụa.
 • Cây ăn trái:  Cam, Quýt, Bưởi, Xoài, Sầu Riêng, Chôm Chôm,…30ml / 16 lít nước.
  • Làm ướt đều 2 mặt lá khi cơi đọt non ra lần 2 và có màu lá lụa. Cần kết hợp nút cạn nước trong mương và phủ ni lông che gốc tạo khô hạn 17-20 ngày.
 • Lúa : 30ml / bình 25 lít nước. Sử dụng 20-45 ngày sau sạ.
PACLO 20WP
  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón