NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

 • Thúc tăng trưởng nhanh, thúc chồi mạnh.
 • Tăng khả năng ra hoa và đậu trái.
 • Gia tăng diệp lục tố và quang hợp.

THỂ TÍCH: 500ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

THÀNH PHẦN CỦA PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17):

 • ĐẠM (N):  13 W/W (%), 17.5%W/V
 • Lân (P2O5):  17.5%W/V,  13 % W/W
 • Kali (K2O): 13 %W/W, 17.5W/V

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

CÔNG DỤNG CỦA PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17):

 • NPK NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17)  Thúc tăng trưởng, đâm chồi, dảy lá.
 • Gia tăng diệp lục tố và quang hợp.
 • Giúp gia tăng khả năng ra hoa đậu trái.

======================

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) giúp tăng chất lượng hạt phấn trên cờ bắp.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) giúp kích thích cây bơ ra hoa sớm.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) thúc đẩy cây cà chua ra nhiều hoa.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) giúp tăng sinh trưởng cho cây dưa hấu, giúp cây đậu trái, không bị thối trái non.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) giúp cây hoa ly sinh trưởng khỏe mạnh, cho bông to đạt chất lượng xuất khẩu.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) kích thích cây mãng cầu ra hoa to, tăng đậu trái.

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) giúp cây sầu riêng đâm chồi mạnh.

======================

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17):

 • Cây Ăn Trái : TỈ LỆ PHA  40 – 60 ml /20 LÍT,  LIỀU LƯỢNG  2 – 4 lít/ha
 • Cây Lương Thực: TỈ LỆ PHA 30 – 40 ml/20 LÍT,  LIỀU LƯỢNG  0.5 – 1 lít/ha
 • Cây Rau :TỈ LỆ PHA 30 – 40 ml/20 LÍT,  LIỀU LƯỢNG 0.5 – 1 lít/ha
 • Hoa Kiểng : TỈ LỆ PHA  30 – 40 ml/20 LÍT,  LIỀU LƯỢNG   0.5 – 1 lít/ha
 • Cây công nghiệp:  TỈ LỆ PHA  30 – 60 ml/20 LÍT,  LIỀU LƯỢNG  0.5 – 2 lít/ha

PHÂN BÓN LÁ NUTRI PHOZ BANLANCE (17-17-17) – Đâm Chồi Mạnh- Tăng Đậu Hoa- Tăng Ra Trái

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón