NPK  MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

 • Giúp cây Sầu Riêng tạo mầm hoa tốt, hoa ra nhiều.
 • Thúc ra hoa đồng loạt, hoa bung mạnh, đậu trái nhiều.
 • Giúp bộ rễ phát triển khỏe.

KHỐI LƯỢNG: 400G

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

THÀNH PHẦN CỦA MX2 (5-50-5+0,5B) :

 • N: 5%
 • P2O5: 50%
 • K2O: 5%
 • B: 5.000 ppm
 • S: 0.28 %
 • Mn: 400 ppm.
 • Độ ẩm: 10%
 • pH : 6,6 và các phụ gia đặc biệt

CÔNG DỤNG CỦA MX2 (5-50-5+0,5B) :

 • MX2 (5-50-5+0,5B) giúp cây Sầu Riêng tạo mầm hoa tốt, hoa ra nhiều.
 • Thúc cây ra hoa đồng loạt, hoa bung mạnh, đậu trái nhiều.
 • Giúp rễ phát triển mạnh

======================

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) thời điểm lá sầu riêng ra cơi đọt cuối giúp cây bung mắt cua.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) giúp ngăn ngừa hiện tượng méo trái sầu riêng.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) giúp chống nghẹn rễ, cây sinh trưởng tốt.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) giúp cung cấp dưỡng chất cho cây nuôi trái không bị rụng.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) giúp sầu riêng tạo mầm hoa tốt.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) ngăn ngừa hiện tượng rụng hoa và trái non do cạnh tranh dinh dưỡng trên sầu riêng.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG MX2 (5-50-5+0,5B) :

 • Phun vào thời điểm lá cây Sầu Riêng cơi đọt cuối, (cơi ra hoa) phát triển, phun 2 – 4 lần, định kỳ 5 – 7 ngày 1 lần.
 • Khi hoa sắp nhú, pha chung với MX6 (RA HOA C.A.T) phung 1 – 2 lần, 5 – 7 ngày/lần để thúc hoa bung mạnh, đồng loạt.
 • Chống nghẹn rễ: Phun 2 lần, cách nhau 4 – 5 ngày.
 • Liều dùng: Pha 1 túi 400g với 220 lít nước (30g cho 16 lít), phun sương ướt đều cây. Phun chung được với một số loại nông dược.

PHÂN BÓN LÁ HỖN HỢP NPK MX2 (5-50-5+0,5B) – Chuyên Dùng Cho Cây Sầu Riêng- Tạo Mầm Hoa- Phát Triển Rễ

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón