METRIMEX 80WP – Đặc Trị Cỏ Chỉ- Cỏ Mần Trầu- Cỏ Gấu- Cỏ Dại Hại Lúa.

  • METRIMEX 80WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, có tính chọn lọc, nội hấp, hút qua rễ và lá, trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm.
  • Trừ nhiều loại cỏ hàng năm và cỏ bụi trên ruộng mía, dứa, an toàn đối với mía và dứa ( thơm).

KHỐI LƯỢNG: 1KG.

Description

METRIMEX 80WP – Đặc Trị Cỏ Chỉ – Cỏ Mần Trầu – Cỏ Gấu – Cỏ Dại Hại Lúa.

 METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

THÀNH PHẦN CỦA METRIMEX 80WP:

Ametryn 40% + Atrazine + và phụ gia bám dính đặc biệt.

CÔNG DỤNG CỦA METRIMEX 80WP:

METRIMEX 80WP là thuốc trừ cỏ hỗn hợp, có tính chọn lọc, nội hấp, hút qua rễ và lá, trừ cỏ tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, trừ nhiều loại cỏ hàng năm và cỏ bụi trên ruộng mía, dứa, an toàn đối với mía và dứa (thơm).

======================

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

Sử dụng METRIMEX 80WP – Trừ cỏ hỗn hợp có chọn lọc, trừ nhanh nhiều loại cỏ gây hại vườn thơm.

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

Sử dụng METRIMEX 80WP – Trừ cỏ hỗn hợp có chọn lọc, trừ nhanh nhiều loại cỏ gây hại vườn mía.

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

Sử dụng METRIMEX 80WP – Trừ cỏ hỗn hợp có chọn lọc, trừ nhanh cỏ gấu gây ảnh hưởng đến cây trồng.

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

Sử dụng METRIMEX 80WP – Trừ cỏ hỗn hợp có chọn lọc, trừ nhanh cỏ mần trầu gây ảnh hưởng đến cây trồng.

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

Sử dụng METRIMEX 80WP – Trừ cỏ hỗn hợp có chọn lọc, trừ nhanh cỏ chỉ gây ảnh hưởng đến cây trồng.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG METRIMEX 80WP:

1. Dùng Metrimex 80WP cho mía để trị cỏ các loại

MÍA TƠ: 1 -4 NGÀY SAU KHI TRỒNG (5 -60 ngày sau khi trồng)

Liều lượng: 3.0  kg/ha
liều dùng: 50gr/ bình 10 lít
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha

2. Dùng Metrimex 80WP cho dứa để trị cỏ các loại 

trước khi trồng 1 -3 ngày ( đã làm đất xong, sau khi trồng 60 -70 ngày)

liều dùng: 50gr/ bình 10 lít
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha

Thời điểm phun: Khi cỏ mọc được 2-6 lá.

METRIMEX 80WP - Đặc Trị Cỏ Chỉ - Cỏ Mần Trầu - Cỏ Gấu - Cỏ Dại Hại Lúa.

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón