LERVIL 100SC – Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt – Khô Vằn – Mốc Sương – Rỉ Sắt – Thán Thư

 • LERVIL 100SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh, có tác động nội hấp, lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh qua lá và phân bố đều khắp các bộ phận của cây.
 • Ức chế nhanh và chặn đứng lây lan nguồn bệnh, giúp cây khỏe, xanh lá, tăng năng suất và phẩm chất.
 • Dưỡng cây, giữ xanh màu lá, phòng trị bệnh tuyệt hảo giúp nông sản có màu sắc đẹp và chất lượng hơn.

THỂ TÍCH: 1 LÍT

Description

LERVIL 100SC – Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt – Khô Vằn – Mốc Sương – Rỉ Sắt – Thán Thư

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

THÀNH PHẦN CỦA LERVIL 100SC:

 • Hexaconazole: 100g/l.
 • Phụ gia đặc biệt: 900g/l.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

CÔNG DỤNG CỦA LERVIL 100SC:

 • LERVIL 100SC là thuốc trừ bệnh phổ rộng, tiêu diệt nấm bệnh thông qua việc hình thành vách tế bào, có tác động nội hấp, lưu dẫn mạnh, thấm sâu nhanh qua lá và phân bố đều khắp trong các bộ phận của cây trồng, ức chế nhanh và chặn đứng lây lan nguồn bệnh, giúp cây khỏe, xanh lá, tăng năng suất và phẩm chất.
 • LERVIL 100SC không chỉ sạch bệnh mà còn dưỡng cây, giữ xanh màu lá bằng cách gia tăng diệp lục tố thông qua phòng trị bệnh tuyệt hảo giúp nông sản có màu sắc đẹp và chất lượng hơn.
 • Thuốc được đăng ký trừ lem lép hạt trên lúa.

======================

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị bệnh mốc sương gây ảnh hưởng sự phát triển của cây khoai tây.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị bệnh rỉ sắt gây ảnh hưởng sự phát triển của cây cà phê.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị bệnh lem lép hạt gây ảnh hưởng năng suất cây lúa.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị bệnh thư gây ảnh hưởng sự phát triển và năng suất cây xoài.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị bệnh khô vằn gây ảnh hưởng sự phát triển của cây lúa.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

Sử dụng LERVIL 100SC – Phòng trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LERVIL 100SC:

 • Liều lượng: 0.3-0.6 lít/ha.
 • Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.
 • Cách pha: 20-35ml/ bình 25 lít nước, 160-280ml / phuy 200 lít nước.
 • Thời điểm phun: khi lúa chuẩn bị trỗ và khi lúa trỗ đều.
 • Thời điểm phun: khi lúa chuẩn bị trổ và khi lúa trổ đều.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày.

LERVIL 100SC - Phòng Trị Nấm Bệnh: Lem Lép Hạt - Khô Vằn - Mốc Sương - Rỉ Sắt - Thán Thư

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón