LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

 • Hạ phèn, giải độc phèn, hữu cơ.
 • Bộ rễ phát triển mạnh.
 • Đẻ nhiều nhánh hữu hiệu.
 • Cây to khỏe, chắc hạt sáng màu.

THỂ TÍCH: 500ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

THÀNH PHẦN CỦA SIÊU LÂN ĐỎ:

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

CÔNG DỤNG CỦA SIÊU LÂN ĐỎ:

SIÊU LÂN ĐỎ giúp:

* Cây lúa:

 • SIÊU LÂN ĐỎ Hạ phèn, giải độc phèn, giải độc hữu cơ chống nghẹt rễ.
 • Bộ rễ phát triển mạnh tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
 • Lúa đẻ nhiều nhánh hữu hiệu.
 • Phân hóa đồng tốt.
 • Bông to trỗ đều chống nghẹn đồng.
 • Bông lúa dài nhiều hạt.
 • Lúa chắc hạt sáng màu.
 • Phòng bệnh đốm vàng cháy lá.
 • Hạn chế lem lép hạt.

*Cây rau:

 • Tăng đề kháng sâu bệnh, rễ phát triển mạnh.
 • Tăng phẩm chất nông sản.

*Cây ăn trái:

 • Tăng đề kháng sâu bệnh, rễ phát triển mạnh.
 • Tăng phẩm chất nông sản.
 • Đâm chồi mạnh, giúp cây phát triển tốt sau thu hoạch.
 • Giúp cây phân hóa mầm hoa nhanh.

======================

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ giúp trái bơ lớn kích thước tối đa, cơm dày, tăng chất lượng nông sản.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ giúp hạ phèn, giải độc cho cây, phục hồi cây sau thu hoạch.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ giúp hạt lúa sáng chắc, mẩy hạt, tăng năng suất lúa.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ chống hiện tượng lem lép hạt lúa làm giảm chất lượng lúa.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ giúp cây rau tăng hấp thụ dinh dưỡng, lá xanh mướt, tăng đề kháng.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

Sử dụng PHÂN BÓN LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ giúp cây xoài đâm chồi mạnh, cây ra rễ mạnh, phát cành nhanh.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SIÊU LÂN ĐỎ:

*Cây lúa:

 • Lúa 15-20 ngày (đặc biệt khi lúa bị ngộ độc phèn) : pha 20-25cc/16 lít nước.
 • Lúa 35-40 ngày : pha 40cc/16 lít nước.
 • Lúa bắt đầu cong trái me : pha 40cc/16 lít nước.

*Cây rau:

 • Thời kỳ sinh trưởng (7–10 ngày/lần) : pha 20cc/16 lít nước. 1 chai pha 400lít.

*Cây ăn trái:

 • Thời kỳ mang trái (30 ngày/lần) : pha 40cc/16 lít nước. 1 chai pha 200lít.

PHÂN BÓN HỖN HỢP PK TMVN – LÂN ĐỎ PK 33-5 – SIÊU LÂN ĐỎ – Hạ Phèn- Giải Độc Nhanh- Ra Rễ Cực Mạnh

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón