KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

 • Sử dụng trong giai đoạn tạo mầm hoa giúp kích vọt hoa nhanh, ra hoa đồng loạt.
 • Chống hiện tượng nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt. 
 • Phát hoa mập, dài và sáng.
 • Chuyên dùng để kích ra rễ sau khi ngập úng, rễ còi, rễ thâm đen….

KHỐI LƯỢNG: 500GR

Description

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

THÀNH PHẦN CỦA 1-80-5:

 • B2O3 : 2.000mg/kg
 • ZnO) : 1.000mg/kg
 • Cu : 20
 • Fe : 20
 • Mn : 20
 • N :  1
 • P2O5  : 80
 • K2O  :  5
 • MKP nguyên chất 
 • Vi lượng kích hoa 
 • Amino Acid 

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

CÔNG DỤNG CỦA 1-80-5:

 • 1-80-5 Tạo Mầm Hoa Cực Mạnh  là Sản phẩm chuyên dùng trong giai đoạn tạo mầm hoa, đáp ứng hiệu quả cho yêu cầu ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn.
 • Kích vọt hoa nhanh, ra hoa đồng loạt, chống hiện tượng nghẹn hoa, chai đầu đọt, ra hoa lọt sọt phá vỡ hiện tượng ra hoa cách cách niên.
 • Phát hoa mập, dài và sáng.
 • Sản phẩm giúp ra hoa cực mạnh, chuyên dùng để kích ra rễ sau khi ngập úng, rễ còi, rễ thâm đen….

======================

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 trong giai đoạn tạo mầm hoa giúp bơ ra hoa nhiều và đồng loạt.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 trên cây bưởi giúp phát hoa mập, dài và sáng.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 kích vọt hoa nhanh, ra hoa đồng loạt, chống hiện tượng nghẹn hoa.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 giúp chống chịu các điều kiện bất lợi, chống khô đen bông nhãn, chống rụng bông.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

Sử dụng PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 giúp sầu riêng chống tình trạng ra hoa lọt sọt, phá vỡ hiện tượng ra hoa cách cách niên.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG 1-80-5:

 • Sử dụng 1 hũ 500g dùng cho 300-500 lít nước.
 • Tùy vào tình trạng cây trồng có thể điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG KPBR1 1-80-5 – Tạo Mầm Hoa- Kích Hoa Nghịch Vụ- Ra Hoa Đồng Loạt

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón