KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp – Bọ Trĩ – Mọt Đục Cành – Rầy Xanh

 • Thuốc thế hệ mới, với cơ chế tác động tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. 
 • Thuốc hiệu quả trên nhóm hút chích rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ, sâu đã kháng thuốc.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày.

THỂ TÍCH: 150ML

Description

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp – Bọ Trĩ – Mọt Đục Cành – Rầy Xanh

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

THÀNH PHẦN CỦA KOTO 240SC :

  • Thiacloprid: 240g/l
  • Phụ gia đặc biệt vừa đủ 1 lít

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

 

CÔNG DỤNG CỦA KOTO 240SC:

   • KOTO 240SC là thuốc thế hệ mới, với cơ chế tác động tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn. 
   • Thuốc hiệu quả trên nhóm hút chích rầy xanh, rệp sáp, bọ trĩ, sâu đã kháng thuốc.

======================

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị rệp sáp gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng của cây cà phê.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị sâu đục quả gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây đậu tương.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây bắp.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

Sử dụng KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc trị rầy nâu gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa.


======================

 HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG KOTO 240SC:

   • Lúa: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy nâu
    • Liều dùng 15-20 ml cho bình 16 lít hoặc 25 lít phun cho 500m2.
   • Cà phê: rệp sáp:
    • 0.06-0.08%
   • Đậu tương: sâu đục quả:
    • 0.35 lít/ ha
   • Khuyến cáo nên pha 12.5ml cho bình 20-25 lít nước tùy theo mật độ dịch hại
   • Lượng nước phun: 350-500 lít/ ha.
   • Thời gian cách ly: 7 ngày.

KOTO 240SC RẦY RỆP SỐ 1 – Đặc Trị Rệp Sáp - Bọ Trĩ - Mọt Đục Cành - Rầy Xanh

   • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
   • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
   • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
   • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
   • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón