KEEN SÓC NÂU – Ức Chế Đọt Non – Ra Hoa Đồng Loạt – Bật Hoa Mạnh – Tăng năng Suất

 • KEEN Sóc Nâu ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.
 • Kích thích ra hoa trái vụ, ra hoa sớm, đồng loạt.
 • Đánh thức mầm ngủ, phá vỡ miên trạng chồi ngủ giúp ra hoa sớm hơn.

THỂ TÍCH: 500ML.

Category:

Description

KEEN SÓC NÂU – Ức Chế Đọt Non – Ra Hoa Đồng Loạt – Bật Hoa Mạnh – Tăng năng Suất

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

THÀNH PHẦN CỦA KEEN SÓC NÂU:

 • N: 3%, P2O5: 3%, K2O: 33%.
 • BO: 200ppm.
 • pH: 5. Tỷ trọng: 1,1.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

CÔNG DỤNG CỦA KEEN SÓC NÂU:

 • KEEN Sóc Nâu ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.
 • Kích thích ra hoa trái vụ, ra hoa sớm, đồng loạt.
 • Đánh thức mầm ngủ, phá vỡ miên trạng chồi ngủ giúp ra hoa sớm hơn.

======================

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – kích thích cây trồng ra hoa trái vụ, ra hoa sớm, đồng loạt, tăng năng suất mùa vụ.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – kích thích cây trồng ra hoa trái vụ, ra hoa sớm, đồng loạt, tăng năng suất mùa vụ.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – ức chế đọt non, giúp lá lụa đồng loạt, kích ra hoa đồng loạt, kéo dài mầm hoa, đẩy mầm hoa bật mạnh.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

Sử dụng KEEN SÓC NÂU – kích thích cây trồng ra hoa trái vụ, ra hoa sớm, đồng loạt, tăng năng suất mùa vụ.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG KEEN SÓC NÂU:

 • Ức chế đọt non: 500ml pha 200 lít nước làm ướt 2 mặt lá 2 lần cách 7-10 ngày 1 lần.
 • Giúp tạo mầm hoa mạnh: 500ml + 500g 1-80-1 pha 300 lít nước làm ướt 2 mặt lá 2 lần cách 7-10 ngày 1 lần.

KEEN SÓC NÂU - Ức Chế Đọt Non - Ra Hoa Đồng Loạt - Bật Hoa Mạnh - Tăng năng Suất

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón