HUSSA 722SL – Đặc Trị Chết Cây – Sương Mai – Trừ Nấm Bệnh – Thán Thư

 • HUSSA 722SL là thuốc diệt nấm thế hệ mới nhất, có tính nội hấp nhanh và lưu dẫn mạnh, diệt sạch các loại nấm trong đất, rễ, thân và lá.
 • Thuốc được đăng ký trừ bệnh sương mai trên dưa hấu, chết cây con trên lạc.

THỂ TÍCH: 480ML.

Description

HUSSA 722SL – Đặc Trị Chết Cây – Sương Mai – Trừ Nấm Bệnh – Thán Thư

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

THÀNH PHẦN CỦA HUSSA 722SL:

Propamocarb hydrochloride: 722g/l.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

CÔNG DỤNG CỦA HUSSA 722SL:

 • HUSSA 722SL là thuốc diệt nấm thế hệ mới nhất, có tính nội hấp nhanh và lưu dẫn mạnh, diệt sạch các loại nấm trong đất, rễ, thân và lá, do đó có thể dùng để xử lý hạt giống, hom giống và xử lý đất trước khi gieo trồng bằng cách phun xịt ( tưới).
 • Đặc biệt có hiệu quả đối với nấm Phythium, phytophthora và các loại nấm bệnh đã kháng thuốc trên các loại cây trồng.
 • Trong danh mục hoạt chất Propamo- carb hydrochloride được đăng ký trừ các bệnh: nấm trong đất ( thối rễ, thối củ), thối thân, thối quả, thối nõn  ( đọt) dứa, tuyến trùng, chết cây, chết nhanh, sương mai (giả sương mai), mốc sương, nứt thân chảy nhựa  (xì mủ),….
 • Thuốc được đăng ký trừ bệnh sương mai trên dưa hấu, chết cây con trên lạc.

======================

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị bệnh sương mai gây hại sự sinh trưởng của cây cà chua.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị bệnh thối rễ gây hại sự sinh trưởng của cây trồng.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị bệnh chết nhanh gây hại sự sinh trưởng của cây tiêu.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị bệnh sương mai gây hại sự sinh trưởng của cây dưa hấu.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị bệnh nứt thân xì mủ gây hại sự sinh trưởng của cây sầu riêng.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

Sử dụng HUSSA 722SL – Đặc trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HUSSA 722SL:

 • Bệnh sương mai trên dưa hấu, chết cây con trên lạc: liều lượng 2 lít/ha, lượng nước phun 500 lít/ha, phun ướt đều cây khi bệnh mới xuất hiện.
 • Thời gian cách ly: lạc 7 ngày, dưa hấu 5 ngày.

HUSSA 722SL - Đặc Trị Chết Cây - Sương Mai - Trừ Nấm Bệnh - Thán Thư

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón