HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng – Phấn Trắng – Lem Lép Hạt – Thán Thư

 • HARUKO 5SC có tình nội hấp lưu dẫn thấm sâu làm khô nhanh vết bệnh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan.
 • Bảo vệ cây trồng từ gốc đến ngọn, đặc biệt giúp cây có bộ lá xanh hơn.
 • HARUKO 5SC được đăng ký chính thức trừ nấm hồng trên cao su, phấn trắng trên hoa hồng. 

THỂ TÍCH: 1 LÍT.

Description

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng – Phấn Trắng – Lem Lép Hạt – Thán Thư

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

THÀNH PHẦN CỦA HARUKO 5SC :

 • Hexaconazole: 5%w/w.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

CÔNG DỤNG CỦA HARUKO 5SC :

 • HARUKO 5SC có chứa hoạt chất Hexaconazole có tình nội hấp lưu dẫn thấm sâu làm khô nhanh vết bệnh, ngăn ngừa nấm bệnh lây lan. Bảo vệ cây trồng từ gốc đến ngọn, đặc biệt giúp cây có bộ lá xanh hơn.
 • HARUKO 5SC được đăng ký chính thức trừ nấm hồng trên cao su, phấn trắng trên hoa hồng. 

======================

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị bệnh lem lép hạt gây hại năng suất và chất lượng cây lúa.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị bệnh nấm hồng gây hại sự phát triển của cây cao su.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị bệnh phấn trắng gây hại năng suất của cây nho.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị bệnh phấn trắng gây hại sự phát triển và chất lượng của cây hoa hồng.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị bệnh thán thư gây hại sự phát triển và chất lượng của cây cà chua.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

Sử dụng HARUKO 5SC – Đặc trị nấm bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ cao.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG CỦA HARUKO 5SC:

 • Nấm hồng trên cao su: lượng nước phun 600-800 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh khoảng 5%. Liều lượng/ nồng độ 0.2%.
 • Phấn trắng trên hoa hồng: lượng nước phun 500-600 lít/ha. Phun thuốc khi bệnh khoảng 5%. Liều lượng: 1 lít/ ha.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày.

HARUKO 5SC – Đặc Trị Nấm Hồng - Phấn Trắng - Lem Lép Hạt - Thán Thư

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón