FITRI 18,5WP – Diệt Trừ Cỏ Bợ – Cỏ Lồng Vực – Cỏ Chác – Cỏ Vẩy Ốc

FITRI 18,5WP là thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm tiên tiến  nhất. Hiệu quả cao với cả 3 nhóm cỏ: lá hẹp, lá rộng và cói lác ( cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ bợ, cỏ dừa,….).

KHỐI LƯỢNG: 25G.

Description

FITRI 18,5WP – Diệt Trừ Cỏ Bợ – Cỏ Lồng Vực – Cỏ Chác – Cỏ Vẩy Ốc

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

THÀNH PHẦN CỦA FITRI 18,5WP :

 • Bensulfuron Methyl: 3,5%.
 • Propisochlor : 15%.

CÔNG DỤNG CỦA FITRI 18,5WP :

FITRI 18,5WP là thuốc trừ cỏ tiền và hậu nảy mầm tiên tiến  nhất. Hiệu quả cao với cả 3 nhóm cỏ: lá hẹp, lá rộng và cói lác ( cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ bợ, cỏ dừa,….).

======================

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh, hiệu quả tức thì cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ dừa…

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh, hiệu quả tức thì cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ dừa…

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh, hiệu quả tức thì cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ dừa…

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh cỏ lá hẹp, cỏ lá rộng gây hại ruộng lúa.

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh cỏ lá hẹp, cỏ lá rộng gây hại ruộng lúa.

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

Sử dụng FITRI 18,5WP – diệt trừ nhanh, hiệu quả tức thì cỏ lồng vực, cỏ lác, vẩy ốc, cỏ dừa…

 


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG FITRI 18,5WP :

 • Lúa cấy: sau cấy 4-14 ngày.
 • Lúa sạ: sau sạ 7-10 ngày.
  • Liều lượng: 0,45-0,5kg/ha. Pha gói 25g cho 1 bình 16 lít nước, phun 2 bình cho 1 công ( 1.000m2). Lượng phun 400 lít nước thuốc/ha. Có thể trộn với cát hoặc phân hóa học để rải.
  • Lưu ý: cần giữ mực nước xâm xấp ( 3-5cm) trong vòng 3-5 ngày sau khi rắc hoặc phun. Không phun hoặc rắc khi lá còn ướt.
 • Lạc: phun ngay sau khi lấp hạt.
  • Liều lượng: 0,75-0,8kg/ha. Pha gói 25g thuốc cho 1 bình 16 lít nước, phun 3 bình cho 1 công (1.000m2). Lượng phun 600 lít nước thuốc/ha.
  • Lưu ý: phun khi đất còn ẩm.

FITRI 18,5WP - Diệt Trừ Cỏ Bợ - Cỏ Lồng Vực - Cỏ Chác - Cỏ Vẩy Ốc

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón