DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc Trị Rầy Nâu – Rệp Sáp – Rầy Xanh – Bọ Trĩ 

 • DINO TOP 300WP có tác dụng nội hấp cực nhanh, lưu dẫn mạnh. 
 • Sau khi phun thuốc thấm sâu qua bề mặt lá và lưu dẫn trong toàn bộ cây trồng, tác động lên hệ thần kinh làm côn trùng ngừng ăn và chết.
 • DINO TOP 300WP được đăng ký trừ rầy nâu hại lúa.

KHỐI LƯỢNG: 100G.

Description

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc Trị Rầy Nâu – Rệp Sáp – Rầy Xanh – Bọ Trĩ 

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

THÀNH PHẦN CỦA DINO TOP 300WP:

 • Buprofezin: 180g/kg.
 • Dinotefuran : 120g/kg.

CÔNG DỤNG CỦA DINO TOP 300WP:

 • DINO TOP 300WP có tác dụng nội hấp cực nhanh, lưu dẫn mạnh. 
 • Sau khi phun thuốc thấm sâu qua bề mặt lá và lưu dẫn trong toàn bộ cây trồng, tác động lên hệ thần kinh làm côn trùng ngừng ăn và chết.
 • DINO TOP 300WP được đăng ký trừ rầy nâu hại lúa.

======================

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị rầy nâu gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị rệp sáp gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cà phê.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị bọ trĩ gây hại sự sinh trưởng của cây ớt.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị rầy xanh gây hại sự sinh trưởng của cây sầu riêng.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

Sử dụng DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP – Đặc trị côn trùng gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất mùa vụ tối ưu.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG DINO TOP 300WP:

 • Pha 20g thuốc/ bình 16 lít nước. Pha 30-50g/25 lít nước.
 • Phun 3 bình/1 công (1.000m2). Lượng nước dùng 400-500 lít/ha.
 • Thời gian cách ly: 7 ngày.
 • Phun thuốc khi rầy xuất hiện, tuổi 1-2. Phun nơi rầy rệp trú ngụ tập trung.

DINO TOP 300WP SUPARPEP 300WP - Đặc Trị Rầy Nâu - Rệp Sáp - Rầy Xanh - Bọ Trĩ 

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón