DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

  • Phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.
  • Chuyên đặc trị sâu nhện

dung tích: 200ml

 

Description

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

THÀNH PHẦN CỦA DEFINE 500SC:

Diafenthiuron (min 97 %) : 500 g/l, Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

CÔNG DỤNG CỦA DEFINE 500SC:

Define 500SC chứa Diafenthiuron (min 97 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp.

Define 500SC là thuốc được sử dụng trong Nông Nghiệp trong việc phòng và trị các loại sâu bệnh cây trồng mắc phải. Chỉ được sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, không được sử dụng thuốc vào mục đích khác vì các thuốc BVTV hầu hết đều độc hại với con người.

======================

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị nhện đỏ gây hại năng suất và chất lượng cây cam.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị nhện đỏ gây hại sự sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị nhện lông nhung gây hại năng suất cây nhãn.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị sâu cuốn lá gây hại sự phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị sâu tơ gây hại năng suất và chất lượng cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – đặc trị bọ nhảy gây hại năng suất và chất lượng cây rau cải.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG DEFINE 500SC:

Dùng Define 500SC cho bắp cải để trị sâu tơ

Liều lượng: 0.5 – 1.0 lít/ha
Thời gian cách ly  : 5ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu khoảng 3-5 con/ cây

Dùng Define 500SC cho lúa để trị sâu

Liều lượng:0.5 – 1.0 lít/haThời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI):5ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch) Cách dùng:Lượng nước phun 500 lít/ha. Phun thuốc khi sâu khoảng 3-5 con/ cây

Dùng Define 500SC cho rau màu và các loại cây trồng khác để trị sâu

Liều lượng: 10ml cho bình 25 lít nước.Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI):5ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)

THUỐC TRỪ SÂU DEFINE 500SC – ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI SÂU NHỆN KHÁNG THUỐC

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón