CON BỌ NGỰA THÂM SÂU – Lưu Dẫn Mạnh – Thấn Sâu Vào Lá – Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

 • Thấm sâu vào lá
 • Lưu dẫn cực mạnh trong thân cây
 • Giúp các chất dinh dưỡng hấp thu triệt
 • Dung tích: 100ml
Categories: ,

Description

CON BỌ NGỰA THẤM SÂU – Lưu Dẫn Mạnh – Thấn Sâu Vào Lá – Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

CON BỌ NGỰA THÂM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

 

THÀNH PHẦN CỦA CON BỌ NGỰA THẤM SÂU:

 • Bo (B): 2.200 ppm

CON BỌ NGỰA THÂM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

CÔNG DỤNG CỦA CON BỌ NGỰA THẤM SÂU:

 • CON BỌ NGỰA THẤM SÂU Giúp loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây sau khi sử dụng 10 -15 phút.
 • Tránh hiện tượng do mưa rửa trôi BVTV, nắng bốc hơi hay rơi mất BVTV do gió mạnh.
 • Giúp các chất dinh dưỡng hấp thu triệt để và lưu dẫn mạnh khi bón phân qua lá hay tưới qua gốc.

======================

CON BỌ NGỰA THẤM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

Sử dụng CON BỌ NGỰA THẤM SÂU – Giúp loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây, tránh hiện tượng rửa trôi thuốc BVTV.

CON BỌ NGỰA THẤM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

Sử dụng CON BỌ NGỰA THẤM SÂU – Giúp loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây, tránh hiện tượng rửa trôi thuốc BVTV.

CON BỌ NGỰA THẤM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

Sử dụng CON BỌ NGỰA THẤM SÂU – Giúp loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây, tránh hiện tượng rửa trôi thuốc BVTV.

CON BỌ NGỰA THẤM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

Sử dụng CON BỌ NGỰA THẤM SÂU – Giúp loang trãi bề mặt, thấm sâu vào lá, lưu dẫn cực mạnh trong thân cây, tránh hiện tượng rửa trôi thuốc BVTV.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG CỦA CON BỌ NGỰA THẤM SÂU:

 • 1 lọ pha 500 lít nước phun đều ướt tán cây

CON BỌ NGỰA THÂM SÂU - Lưu Dẫn Mạnh - Thấn Sâu Vào Lá - Hấp Thu Triệt Để Chất Dinh Dưỡng

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón