CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG – Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

 • Chống khô đen bông, rụng hoa và trái non.
 • Giúp trái lớn, xanh trái, múi đều cơm vàng.
 • Giúp cây cứng cáp, hạt chắc khỏe, nặng.

THỂ TÍCH: 1 LÍT

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG – Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

THÀNH PHẦN CỦA CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG:

 • Ca____________17.86%
 • Mg ___________1.2%
 • Zn____________450ppm
 • B_____________16.000ppm
 • Fe____________150ppm
 • Cu____________100ppm
 • Mn____________250ppm
 • pHh2o__________5
 • Tỷ trọng_________1

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

CÔNG DỤNG CỦA CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG:

 • CANXI- LỚN TRÁI SẦU RIÊNG giúp chống rụng khô đen bông, chống rụng bông, hạn chế những thiệt hại về bông do các điều kiện bất lợi của thời tiết gây ra như sương muối, nắng, khô..
 • Chống hiện tượng nứt trái, héo trái, da trái bị nhắn, chống hiện tượng khô đen trái non do thiếu BO.
 • Chống đen bông và trái non, chống rụng hoa và trái non.
 • Giúp cây cứng cáp, hạt chắc khỏe, nặng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

======================

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG giúp dưỡng trái lớn đều.

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG kích bông sầu riêng ra hoàng loạt.

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG kích thích hoa sầu riêng nở đồng loạt, bông to.

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG chống hiện tượng rụng trái non.

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG giúp sầu riêng dày cơm, múi to, chín vàng, nặng ký.

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG chống hiện tượng thối đít trái.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG:

 • Pha 20cc cho bình 16 lít, 1 chai cho 2 phuy 2000 lít, 1 phuy 200 lít nước
 • Nên phun định kỳ từ lúc trái đac hình thành cho đến khi thu hoạch
 • Chu kỳ 10-15 ngày/lần. 

PHÂN BÓN LÁ PM CANXI – LỚN TRÁI SẦU RIÊNG - Múi Đều Cơm Vàng- Xanh Trái Nặng Ký

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón