BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ – Sáng Mắt Cua- Chống Khô Đen Bông

 • Giúp mắt cua sáng, bung cực mạnh
 • Chống chịu lại thời tiết bất lợi, hạn chế khô đen và thụt mắt cua.
 • Kéo bông mạnh và đồng loạt.
 • Tăng thụ phấn và đậu trái.

THỂ TÍCH: 500ML

Description

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG LUCAT 13 TĐ – Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

THÀNH PHẦN CỦA LUCAT 13 TĐ:

*Thành phần chính :

 • B: 2.000ppm

*Thành phần phụ : 

 • Cu : 1.000ppm
 • Fe : 1.000ppm
 • Zn : 1.000ppm
 • Sử dụng nguên liệu chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG LUCAT 13 TĐ – Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

CÔNG DỤNG CỦA LUCAT 13 TĐ:

 • LUCAT 13 TĐ Giúp mắt cua sáng và bung cực mạnh
 • Chống chịu lại thời tiết bất lợi, hạn chế hiên tượng khô đen và thụt mắt cua.
 • Kéo bông mạnh và đồng loạt.
 • Tăng khả năng hấp thụ phấn và đậu trái.

======================

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ giúp mắt cua sáng và bung cực mạnh.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ giúp tăng khả năng hấp thụ phấn và đậu trái.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ giúp kéo dài cuống bông để chống rụng bông.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ chống chịu lại thời tiết bất lợi, hạn chế hiên tượng khô đen và thụt mắt cua.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ- Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG- LUCAT 13 TĐ giúp kéo bông mạnh và đồng loạt.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LUCAT 13 TĐ :

 • Pha 20-25ml/16 lít. (500ml/400 lít nước)
 • Giai đoạn sử dụng :
  • Từ khi nhú mắt cua đến xổ nhị
  • Định kỳ 5-7 ngày /lần
 • Có thể pha chung với một số loại thuốc BVTV.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ- BUNG MẮT CUA SẦU RIÊNG LUCAT 13 TĐ – Sáng Mắt Cua- Chống Thụt Mắt Cua Và Khô Đen Bông

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón