BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

 • Giúp mắt cua sáng, bung cực mạnh
 • Chống chịu lại thời tiết bất lợi, hạn chế khô đen và thụt mắt cua.
 • Kéo bông mạnh và đồng loạt.
 • Tăng thụ phấn và đậu trái.

THỂ TÍCH: 500ML

Description

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

THÀNH PHẦN CỦA BUNG MẮT CUA GOLD:

*Thành phần chính :

 • B: 2.000ppm

*Thành phần phụ : 

 • Cu : 1.000ppm
 • Fe : 1.000ppm
 • Zn : 1.000ppm
 • Sử dụng nguyên liệu chiết xuất từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

CÔNG DỤNG CỦA BUNG MẮT CUA GOLD:

 • BUNG MẮT CUA GOLD  Giúp mắt cua sáng và bung cực mạnh
 • Chống chịu lại thời tiết bất lợi, hạn chế hiên tượng khô đen và thụt mắt cua.
 • Kéo bông mạnh và đồng loạt.
 • Tăng khả năng hấp thụ phấn và đậu trái.

======================

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp cây chống chịu lại thời tiết bất lợi ngay cả khi có bông.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp mắt cua sáng và bung cực mạnh.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp kéo mắt cua bung mạnh.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp tăng tỷ lệ đậu trái, chống rụng trái non.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp hạn chế hiện tượng khô đen và thụt mắt cua.

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

Sử dụng PHÂN BÓN BUNG MẮT CUA- GOLD giúp hoa nở đồng loạt, mầm hoa mạnh, tăng khả năng đậu trái.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG BUNG MẮT CUA GOLD :

 • Pha 20-25ml/16 lít. (500ml/400 lít nước)
  • Giai đoạn sử dụng :
   • Từ khi nhú mắt cua đến xổ nhị
   • Định kỳ 5-7 ngày /lần
 • Có thể pha chung với một số loại thuốc BVTV

PHÂN BÓN VI LƯỢNG BÓN RỄ – BUNG MẮT CUA- GOLD- Sáng Mắt Cua- Kéo Bông Mạnh- Chống Khô Đen Bông

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón