ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái

 • Cung cấp dưỡng chất tốt cho cây phát triển mạnh.
 • Giúp cây hấp thu phân tốt.
 • Giúp lúa vào gạo nhanh, chắc hạt.

KHỐI LƯỢNG: 1KG 

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

THÀNH PHẦN CỦA NANO LÚA VÀNG :

 • HC : 14,9%

CÔNG DỤNG CỦA NANO LÚA VÀNG :

 • NANO LÚA VÀNG Giúp cây hấp thu phân tốt.
 • Giúp lúa vào gạo nhanh, chất hạt.

======================

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG giúp cây bắp ra rễ nhiều, cứng cây, cây trổ cờ đồng loạt, thụ phấn tốt giúp vào hạt nhiều.

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG giúp cây hấp thu dưỡng chất và cây tập trung nuôi trái, chống rụng trái.

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG giúp cây lúa cứng cáp, cây lên hạt nhiều, hạt chắc.

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG giúp trái sầu riêng lên gai sáng, trái đều, nặng ký.

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG trên bông cải giúp lớn bông, hạn chế sâu bệnh.

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG giúp trái xoài có nhiều hạt phấn, trái lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG NANO LÚA VÀNG :

 • Lúa, bắp, rau : 12ml/25L
 • Cây ăn trái, cây công nghiệp : 80ml/200L

PHÂN BÓN LÁ ASCOGOLD NANO LÚA VÀNG – Hấp Thụ Phân Tốt- Bung Đọt- Mập Chồi- Đều Trái- Nặng Ký

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón