AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

 • Kéo đọt, đâm chồi xanh lá, cây con lớn nhanh, ra rễ cực mạnh.
 • Thúc bông ra hàng loạt, tăng thụ phấn.
 • Giúp trái lớn nhanh, tròn đều, chắc trái bóng trái, lên màu, chống sượng trái.
 • Cung cấp đầy đủ các chất trung vi lượng thiết yếu.

THỂ TÍCH: 500ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

THÀNH PHẦN CỦA AMINO 40 – RONG BIỂN:

 • Nts  :  8%
 • P2O5  : 6%
 • K2O  : 6%
 • Mo  :  51ppm
 • Bổ sung :
  • Mg : 900ppm
  • S : 450ppm
  • Fe : 475ppm
  • Zn : 415ppm
  • B :  40ppm
  • NAA :  700ppm
  • Vitamin A : 600ppm
  • Amino Acid :  1.6%
  • Rong biển và các phụ gia đặc biệt.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

CÔNG DỤNG CỦA AMINO 40 – RONG BIỂN:

 • AMINO 40 – RONG BIỂN  Kéo đọt, đâm chồi ( chèo ) xanh lá, dày lá , cây con lớn nhanh, ra rễ  cực mạnh.
 • Thúc bông ra hàng loạt, tăng thụ phấn hạn chế rụng hoa và trái non.
 • Giúp trái lớn nhanh, tròn đều, chắc trái bóng trái, lên màu, tạo phấn , chống nứt, nám , chai sượng trái.
 • Cung cấp đầy đủ các trung vi lượng thiết yếu cho cây trồng.

======================

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN giúp cây bơ ra nhiều rễ, đâm nhiều đọt, tạo cành tốt.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN giúp ra hoa nhiều trên bưởi.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN làm bóng trái cà chua, trái chín có màu đẹp, tăng phẩm chất trái.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN giúp cây dưa leo con phát triển nhanh tăng đề kháng chống chịu sâu bệnh hại.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN bón cho cây chuối giúp ngăn ngừa hiện tượng nứt trái làm giảm phẩm chất.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN giúp lá rau xanh mướt, quang hợp tốt.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

Sử dụng PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN giúp làm dày cơm cho sầu riêng, chống sượng khô múi.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG AMINO 40 – RONG BIỂN:

 • Rau màu : Phun 7 ngày/lần sau khi gieo cây từ 3 – 5 ngày. Dùng 25 – 30ml/bình 16-25 lít.
 • Cây công nghiệp và cây ăn trái :  sử dụng 15 – 20 ngày/ lần từ giai đoạn cây con đến trước thu hoạch 3 – 4 ngày . Dùng 30 – 40ml/ cho bình 25 lít. 1 chai pha cho 1-2 ngày.

PHÂN BÓN NPK NOTUGROW – AMINO 40 RONG BIỂN- Xanh Lá Mát Cây- Thúc Ra Hoa Đồng Loạt- Lớn Trái

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón