THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc Trị Sâu Tơ – Bọ Cánh Tơ – Rầy Xanh – Sâu Cuốn Lá – Sâu Đục Thân 

HOẠT CHẤT: Abamectin 35g/l + Emamectin benzoate 1g/l

  • Trị sâu tơ, trị sâu xanh bướm trắng ở bắp cải
  • Trị rệp  ở cải xanh
  • Trị rầy bông ở xoài
  • Trị sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, rầy nâu ở lúa
  • Trị bọ trĩ, trị sâu xanh ở dưa hấu

Dung tích: 450ml

Description

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc Trị Sâu Tơ – Bọ Cánh Tơ – Rầy Xanh – Sâu Cuốn Lá – Sâu Đục Thân 

 THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

THÀNH PHẦN CỦA THUỐC TRỪ SÂU SIEUTATOC 36EC:

Abamectin 35g/l + Emamectin benzoate 1g/l
Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm

CÔNG DỤNG CỦA THUỐC TRỪ SÂU SIEUTATOC 36EC:

Sieufatoc 36EC chứa Abamectin 35g/l + Emamectin benzoate 1g/l có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong Nông nghiệp

======================

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị bọ xít muỗi gây hại chất lượng và năng suất của cây chè.

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị rầy nâu gây hại sự phát triển của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị rệp gây hại chất lượng và năng suất của cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị sâu đục thân gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị sâu tơ gây hại chất lượng và năng suất của cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC – Đặc trị bọ trĩ gây hại sự phát triển của cây dưa hấu.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG SIEUTATOC 36EC:

 Dùng Sieufatoc 36EC trị sâu tơ, trị sâu xanh bướm trắng ở bắp cải

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

 Dùng Sieufatoc 36EC Trị rệp ở cải xanh

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

Dùng Sieufatoc 36EC trị bọ cánh tơ,trị rầy xanh, trị bọ xít muỗi ở chè

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly: 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

Dùng Sieufatoc 36EC trị sâu khoang ở đậu tương

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

 Dùng Sieufatoc 36EC trị bọ trĩ, trị sâu xanh ở dưa hấu

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

 Dùng Sieufatoc 36EC trị sâu cuốn lá, sâu đục thân ở lúa

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

 Dùng Sieufatoc 36EC trị bọ trĩ, trị rầy nâu ở lúa

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly : 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ.

 Dùng Sieufatoc 36EC trị rầy bông ở xoài

Liều lượng: 250 ml/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 7 ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 400 – 600 lít/ha. Phun thuốc khi sâu tuổi nhỏ

THUỐC TRỪ SÂU SIEUFATOC 36EC - Đặc Trị Sâu Tơ - Bọ Cánh Tơ - Rầy Xanh - Sâu Cuốn Lá - Sâu Đục Thân 

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón