THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ – Sâu Xanh Da Láng – Nhện Đỏ – Sâu Cuốn Lá

Hoạt chất: Emamectin Benzoate …2 %w/w

 • Trị sâu xanh bướm trắng hại su hào
 • Trị bọ trĩ hại chè
 • Trị nhện đỏ hại cam
 • Trị sâu xanh da láng hại cà chua, thuốc lá
 • Trị sâu khoang hại đậu lạc
 • Trị bọ trĩ hại bí xanh
 • Trị sâu cuốn lá hại lúa

Dung tích: 450ml

 

Description

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ – Sâu Xanh Da Láng – Nhện Đỏ – Sâu Cuốn Lá

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

THÀNH PHẦN CỦA OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU EMA 2.0: 

Hoạt chất: Emamectin Benzoate …2 %w/w

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

CÔNG DỤNG OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU EMA 2.0: 

 • Đặc trị các loại sâu hại cây trồng như: sâu tơ hại bắp cải, sâu bướm trắng hại su hào, sâu khoang hại đậu phộng, bọ trĩ hại chè, sâu cuốn lá, nhện đỏ hại cam, sâu xanh da láng hại cà chua.

======================

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị bọ trĩ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây chè.

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng của cây cam.

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị sâu khoang gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cây lạc.

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị sâu tơ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây bắp cải.

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc trị bọ trĩ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây bí.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU EMA 2.0:

 • Liều lượng: 3 -5ml/ 16 lít nước.
 • Lượng nước phun: 600l/ha.
 • Phun thuốc khi sâu hại xuất hiện.
 • Thời gian cách ly: 3 ngày

THUỐC TRỪ SÂU OMAN 2EC HIỆU CHIM SÂU 2.0 – Đặc Trị Sâu Tơ - Sâu Xanh Da Láng - Nhện Đỏ - Sâu Cuốn Lá

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón