THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Bọ Xít Muỗi – Bọ Trĩ – Rầy Nâu – Bọ Trĩ

 • Trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu phao, bọ xít hại lúa; sâu cuốn lá, sâu ăn lá hại lạc, sâu ăn lá hại đậu tương; bọ xít muỗi hại điều.
 • Hiệu quả trừ sâu cao: diệt cả trứng, sâu non và bướm.

QUY CÁCH: 250ML

(Mời quý bà con kéo xuống bên dưới xem thêm về công dụng và cách dùng)

Description

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Bọ Xít Muỗi – Bọ Trĩ – Rầy Nâu – Bọ Trĩ

   THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

THÀNH PHẦN CỦA KARATE 2.5 EC:

 • Lambda-Cyhalothrin 25g/l

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

CÔNG DỤNG CỦA KARATE 2.5 EC:

 • Trừ sâu cuốn lá, bọ trĩ, rầy nâu, sâu phao, bọ xít hại lúa; sâu cuốn lá, sâu ăn lá hại lạc; sâu ăn lá hại đậu tương; bọ xít muỗi hại điều.
 • Hiệu quả trừ sâu cao (diệt cả trứng, sâu non và bướm).
 • Tác động cực nhanh vài phút sau phun.
 • Tính phối hợp tốt với thuốc trừ sâu khác.

======================

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị bọ xít muỗi gây hại tỉ lệ đậu trái của cây điều.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị rầy nâu gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị sâu khoang gây hại sự sinh trưởng và năng suất của cây đậu tương.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị sâu xanh da láng gây hại sự sinh trưởng và năng suất của cây đậu phộng.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc trị bọ xít gây hại sự sinh trưởng của cây lúa.

======================

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỦA KARATE 2.5 EC:

 • Lúa: (Sâu cuốn lá, bọ trĩ) 0,5 lít/ha. Pha 20 ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình cho 1000m2, hoặc 25 ml/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1000m2. (Bọ xít, sâu phao) 0,25 lít/ha Pha 10 ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình cho 1000m2, hoặc 12,5 ml/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1000m2.
 • Đậu tương (đậu nành): Sâu ăn tạp (sâu ăn lá): 0,5 lít/ha. Pha 20 ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình cho 1000m2, hoặc 25 ml/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1000m2.
 • Lạc (đậu phộng): Sâu ăn lá, sâu cuốn lá 0,5 lít/ha. Pha 20 ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình cho 1000m2, hoặc 25 ml/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1000m2.
 • Điều: Bọ xít muỗi 0,5-1 lít/ha. Pha 20-40 ml/bình 16 lít, phun 2,5 bình cho 1000m2, hoặc 25-50 ml/bình 25 lít, phun 2 bình cho 1000m2.
 • Thời gian cách ly 3 ngày.
 • Trên điều, cần phun ở mức liều cao khi áp lực dịch hại cao.

*Tính an toàn:

*Với môi trường:

 • Độ độc: nhóm II
 • Có độc tính cao đối với ong, cá và sinh vật thủy sinh.
 • LD 50 (qua miệng chuột) = 923 – 1.930 mg/kg
 • LD 50 (qua da chuột) > 1.780 mg/kg
 • Không gây tích lũy sinh học.
 • Dễ phân hủy bởi nhiệt độ.
 • Ít nguy cơ gây ô nhiễm mạch nước ngầm do khả năng hòa tan kém.
 • Chu kỳ bán hủy trên bề mặt cây trồng là 5 ngày.

*Với cây trồng:

 • Hoàn toàn an toàn cho cây trồng khi sử dụng theo liều khuyến cáo.
 • Trên các cây trồng khác, cần tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và cán bộ kỹ thuật địa phương.
 • Thời gian cách ly trên nông sản là 3 ngày.

 THUỐC TRỪ SÂU KARATE 2.5 EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Xít Muỗi - Bọ Trĩ - Rầy Nâu - Bọ Trĩ

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón