THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ – Nhện Gié – Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

CHUYÊN PHÒNG TRỪ CÁC ĐỐI TƯỢNG SÂU HẠI CHÍCH HÚT NHƯ : NHỆN ĐỎ, NHỆN GIÉ, NHỆN LÔNG NHUNG,… TRÊN CAM, QUÝT, CHANH, BƯỞI, SẦU RIÊNG, MÍT, VẢI, NHÃN, THANH LONG, ỚT, LÚA …

QUY CÁCH: CHAI 400ML

Description

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ – Nhện Gié – Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

THÀNH PHẦN CỦA DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA:

Propargite 150g/l

Pyridaben 150g/l

Profenofos 50g/l

Phụ gia vừa đủ 1 lít

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

CÔNG DỤNG CỦA DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA

Chuyên phòng trừ các đối tượng sâu hại chích hút như: Nhện đỏ, nhện gié, nhện lông nhung…..trên cam, quýt, chanh, bưởi, sầu riêng, mít, vải, nhãn, thanh long. ớt, lúa……

======================

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây cam.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng sự phát triển của cây ớt.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng sự phát triển của cây sầu riêng.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện gié gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây lúa.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện lông nhung gây ảnh hưởng năng suất của cây nhãn.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất cao.

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

Sử dụng THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc trị nhện gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất cao.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA

Lúa, Rau màu, Thanh Long: Pha 15-20ml/Bình 16-18 lít, 20-25ml/Bình 25 lít.

Cây ăn trái: pha 400ml/2 phuy 200 lít.

Lượng nước phun: 400-500 lít/ha.

Thời gian cách lý: 7 ngày

THUỐC TRỪ SÂU DUCELLONE SẠCH NHỆN NAKA – Đặc Trị Nhện Đỏ - Nhện Gié - Nhện Lông Nhung Hại Cây Trồng

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón