THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh Da Láng – Bọ Trĩ – Bọ Xít Muỗi – Rầy Thánh Giá

Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, sâu đất, bọ trĩ, bọ xít muỗi, rệp muội, rầy thánh giá,…

Quy cách: Chai 450ml

Description

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh Da Láng – Bọ Trĩ – Bọ Xít Muỗi – Rầy Thánh Giá

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC:

Permethrin……………………500g/l

Alpha Cypermethrin………….50g/l

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC:

Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu cuốn lá, sâu xanh da láng, sâu đất, bọ trĩ, bọ xít muỗi, rệp muội, rầy thánh giá,…

======================

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị bọ xít muỗi gây hại tỉ lệ đậu trái làm ảnh hưởng năng suất cây điều.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị rầy thánh giá gây hại năng suất hồ tiêu.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây hại sự phát triển của cây lúa.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị sâu đục quả gây hại năng suất của cây đậu tương.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị sâu xanh da láng gây hại sự phát triển của cây đậu xanh.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

Sử dụng THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc trị bọ trĩ gây hại sự phát triển của cây dưa hấu.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG THIBIRAN JAPAN 550EC:

  • Đối với cây lúa (sâu cuốn lá): pha 3-10ml/bình 25 lít nước. Phun khi sâu mới xuất hiện. Lượng nước phun 320 lít nước/ha.
  • Đối với cây đậu tương (sâu ăn tạp, sâu đục quả): pha 25ml/bình 25 lít nước. Phun thuốc vào giai đoạn quả non. Lượng nước phun 400 lít/ha.
  • Đối với cây điều (bọ xít muỗi): pha 14-17ml/bình 25 lít nước. Phun ướt đều cây, phun khi tỷ lệ đọt non bị hại khoản 5-10%. Lượng nước phun 500-600 lít/ha.

THIBIRAN JAPAN 550EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh Da Láng - Bọ Trĩ - Bọ Xít Muỗi - Rầy Thánh Giá

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón