PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

 • Dưỡng hoa, dài hoa, tăng thụ phấn, lớn trái.
 • Chặn đọt sầu riêng, tập trung nuôi trái.
 • Chống khô đen ở trái non do thiếu BO.
 • Giúp cây cứng cáp, hạt chắc khỏe, nặng.

THỂ TÍCH: 1000ML

Categories: ,

Description

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

THÀNH PHẦN CỦA BO SẦU RIÊNG :

 • P2O5hh: …………3,1%
 • Mg :………….. 1%
 • Ca:…………….. 0,5%
 • Zn: ……………..4.000ppm
 • B: ……………….6.000ppm
 • Fe:…………….. 100ppm
 • Cu:………………50ppm
 • Mn: …………….30ppm
 • pHh2o :………..7,5
 • Tỷ trọng:……. 1,15

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

CÔNG DỤNG CỦA BO SẦU RIÊNG :  

 • BO SẦU RIÊNG giúp Dưỡng hoa, dài hoa, tươi hoa, tăng thụ phấn, lớn trái sầu riêng, xanh trái sầu riêng, chặn đọt sầu riêng, tập trung nuôi trái.
 • Chống rụng khô đen bông, chống rụng bông, hạn chế những thiệt hại về bông do các điều kiện bất lợi của thời tiết gây ra như sương muối, nắng, khô..
 • Chống hiện tượng nứt trái, héo trái, da trái bị nhắn, chống hiện tượng khô đen trái non do thiếu BO.
 • Chống đen bông và trái non, chống rụng hoa và trái non.
 • Giúp cây cứng cáp, hạt chắc khỏe, nặng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

======================

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG giúp chặn đọt sầu riêng, kích thích phân hóa mầm hoa.

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG ngăn ngừa hiện tượng rụng bông.

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG giúp dưỡng trái mau lớn, chống hiện tượng nứt thối trái.

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG giúp bộ rễ phát triển mạnh, cây cứng cáp.

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG tăng khả năng đậu trái sầu riêng.

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

Sử dụng PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG ngăn ngừa hiện tượng rụng bông, khô đen bông.

======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG BO SẦU RIÊNG :  

 • Pha 20cc cho bình 16 lít, 1 chai cho 2 phuy 200 lít.
 • Nên phun định kỳ từ lúc trái đã hình thành cho đến khi thu hoạch.
 • Chu kỳ 10-15 ngày/lần

PHÂN BÓN LÁ PM 10 BO SẦU RIÊNG – Dưỡng Hoa- Chống Khô Đen Bông- Tăng Đậu Trái

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón