NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh – Bọ Xít Muỗi – Sâu Khoang – Bọ Trĩ

 • NP-Cyrin Super 250EC là thuốc trừ sâu có tác động, tiếp xúc, vị độc gây ngán ăn với côn trùng miệng nhai, sùng đất, tuyến trùng cắn phá.
 • Với công nghệ tiên tiến và hiệu lực kéo dài thuốc có tác động nhanh, mạnh và thấm sâu.
 • Đặc Trị Sâu Cuốn Lá, Sâu Xanh Hại Đậu

THỂ TÍCH: 450ML

Description

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Sâu Xanh – Bọ Xít Muỗi – Sâu Khoang – Bọ Trĩ

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

THÀNH PHẦN CỦA NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ:

 • Cypermethrin: 25%w/w 

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

CÔNG DỤNG CỦA NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ:

 • NP-Cyrin Super 250EC là thuốc trừ sâu có tác động, tiếp xúc, vị độc gây ngán ăn với côn trùng miệng nhai, sùng đất, tuyến trùng cắn phá.
 • Với công nghệ tiên tiến và hiệu lực kéo dài thuốc có tác động nhanh, mạnh và thấm sâu.

===============================

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

Sử dụng NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc trị bọ xít muỗi gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây chè.

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

Sử dụng NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

Sử dụng NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc trị sâu khoang gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lạc.

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

Sử dụng NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc trị sâu xanh gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây đậu tương.

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

Sử dụng NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ – Đặc trị bọ trĩ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây dưa hấu.

===============================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ:

 • Lúa: sâu cuốn lá, liều lượng 0.15-0.4 lít/ ha, phun với 400-600 lít / ha.
 • Đậu tương: Sâu xanh, liều lượng 8ml/8 lít nước, lượng nước phun 320 lít/ ha, phun thuốc khi sâu non mới xuất hiện.
 • Thời gian cách ly: 14 ngày.

NP CYRIN SUPER 250EC CYPER ẤN ĐỘ - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Sâu Xanh - Bọ Xít Muỗi - Sâu Khoang - Bọ Trĩ

 • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
 • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
 • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
 • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón