NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân – Sâu Cuốn Lá – Rầy Xanh – Rầy Nâu

  • Đặc trị các loại rầy xanh, rầy nâu , sâu đục thân đã kháng thuốc

QUY CÁCH : GÓI 100GR

Description

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân – Sâu Cuốn Lá – Rầy Xanh – Rầy Nâu

 NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

THÀNH PHẦN NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA :

CARTAP: ……75 % W/W

IMIDACLOPRID 10% W/W

CÔNG DỤNG NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA :

DIỆT SẠCH SÂU RẦY CHÍCH HÚT NHƯ SÂU ĐỤC THÂN, SÂU ĐỤC QUẢ, ĐỤC CUỐNG ….

NOSAU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TRỪ SÂU ĐỤC THÂN VÀ SÂU CUỐN LÁ HẠI LÚA.

======================

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị rầy nâu gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị rầy xanh gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây sầu riêng.

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị sâu đục quả gây ảnh hưởng năng suất và chất lượng cây sầu riêng.

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị sâu đục thân gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây bắp.

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

Sử dụng NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc trị bọ trĩ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây xoài.

======================

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA : 

LÚA, RAU MÀU : 25GR / BÌNH 25 LÍT 

CÂY ĂN TRÁI, CÔNG NGHIỆP 100GR/1 PHUY 200 LÍT NƯỚC 

LƯỢNG NƯỚC PHUN : 100 LÍT/HA 

PHUN KHI MẬT ĐỘ SÂU TUỔI 1-2 KHOẢNG 5-10 CON/M2 

THỜI GIAN CÁCH LY : 14 NGÀY 

NOSAU 85WP DIE SAURAY INDIA – Đặc Trị Sâu Đục Thân - Sâu Cuốn Lá - Rầy Xanh - Rầy Nâu

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón