EMATHION 55EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Bọ Trĩ – Nhện Gié – Sâu Đục Quả

 • EMATHION 55EC là thuốc trừ sâu sinh học. thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn, hiệu lực phòng trừ cao kéo dài.

THỂ TÍCH: 450ML.

Description

EMATHION 55EC – Đặc Trị Sâu Cuốn Lá – Bọ Trĩ – Nhện Gié – Sâu Đục Quả

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

THÀNH PHẦN CỦA EMATHION 55EC:

 • Emamectin benzoate: 55g/l.
 • Phụ gia: 945g/l..

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

CÔNG DỤNG CỦA EMATHION 55EC:

 • EMATHION 55EC là thuốc trừ sâu sinh học. thuốc có tác dụng tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn, hiệu lực phòng trừ cao kéo dài.
 • EMATHION 55EC phù hợp với chương trình IPM.

======================

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị nhện gié gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị sâu cuốn lá gây ảnh hưởng sự sinh trưởng của cây lúa.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị sâu tơ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây bắp cải.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị nhện đỏ gây ảnh hưởng sự sinh trưởng và năng suất của cây trồng.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị sâu đục quả gây ảnh hưởng chất lượng của cây sầu riêng.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị sâu bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất vụ mùa tối ưu.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

Sử dụng EMATHION 55EC – Đặc trị sâu bệnh gây hại, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, năng suất vụ mùa tối ưu.


======================

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG EMATHION 55EC:

 • Pha 6-10ml/16 lít nước, hoặc pha 10-15ml/25 lít nước.
 • Lượng nước phun 400-500 lít/ha. Phun khi sâu con chớm xuất hiện.
 • Thời gian các ly: ngừng phun 7 ngày trước thu hoạch.

EMATHION 55EC - Đặc Trị Sâu Cuốn Lá - Bọ Trĩ - Nhện Gié - Sâu Đục Quả

  • Liên hệ mua hàng: Bấm vào Đặt Mua Hàng trên trang PhanThuocGiaSi.Com
  • Điện thoại đặt hàng / báo giá:    0344.930.766 ( Ms Nhung)
  • Email: phanthuocgiasi@gmail.com
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Thuốc BVTV
  • Xem thêm về danh mục các loại thuốc BVTV tại đây: Phân Bón